Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att även företag ställs till ansvar för grovt bokföringsbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2015 14.45
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp har utrett vissa ändringsbehov i fråga om bestämmelserna om mutbrott. Arbetsgruppen föreslår att även företag, sammanslutningar och andra juridiska personer som begått ett grovt bokföringsbrott ska kunna göras straffrättsligt ansvariga. Enligt arbetsgruppen ska dessa brott betraktas som allvarliga och ofta systematiska gärningar, där ett straffansvar som endast riktas till en person nödvändigtvis inte alltid riktas rättvist.

För närvarande kan endast fysiska personer, såsom personer som är bokföringsskyldiga, ansvarar för bokföringen enligt ett uppdrag eller utövar bestämmande inflytande i ett företag, dömas för grovt bokföringsbrott. Om företag eller sammanslutningar görs straffrättsligt ansvariga för grova bokföringsbrott är straffet samfundsbot. Samfundsbotens storlek är mellan 850 och
850 000 euro.

Bakom den föreslagna lagändringen ligger en rekommendation som OECD:s arbetsgrupp mot mutor lagt fram för att effektivisera kampen mot korruption. Europarådets organ mot korruption GRECO har för sin del rekommenderat att Finland kriminaliserar missbruk av inflytande. Även riksdagen förutsatte att regeringen skyndsamt börjar bereda ett förslag till lagstiftning om kriminalisering av missbruk av inflytande när den godkände tilläggsprotokollet till Europarådets straffrättsliga konvention om korruption.

Arbetsgruppen har i sitt betänkande bedömt olika lagstiftningsalternativ för att kriminalisera missbruk av inflytande. Med beaktande av bland annat kravet på noga avgränsad reglering som förutsätts av brottslagstiftningen, rättigheterna som gäller yttrandefrihet och deltagande samt de allmänna kriminaliseringsprinciperna som iakttas vid kriminalisering, beslutade arbetsgruppen att inte föreslå införande av en straffbestämmelse om missbruk av inflytande. Arbetsgruppens betänkande var enhälligt.

- Arbetsgruppen har nu gjort sitt betänkande klart och det skickas nu på utlåtanderunda. Efter det, under nästa valperiod finns det ännu orsak att fundera på till exempel frågan om kriminalisering av missbruk av inflytande. Det är på många sätt en komplicerad fråga, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 02951 50486
arbetsgruppens sekreterare, lagstiftningssekreterare Leena Mäkipää, tfn 02951 50281
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Tillbaka till toppen