Hyppää sisältöön
Media

Työryhmän mietintö tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkausjärjestelmästä valmistui

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2020 13.19
Uutinen

Oikeusministeriö asetti toukokuussa 2018 työryhmän, joka selvitti tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkausjärjestelmän kehittämistä. Työryhmä katsoo, että tuomareiden palkkaus voidaan toteuttaa sekä lakipalkkana että virkaehtosopimuksella. Mahdollisessa lakipalkassa keskeistä olisi määrittää, miten palkantarkistukset toteutettaisiin ja mistä muista palvelussuhteen ehdoista ja virkaehtosopimuksella sovituista seikoista lakipalkan yhteydessä säädettäisiin.

Työryhmän mukaan tuomarin eri tehtävien vaativuutta tulisi selvittää, jotta palkkausjärjestelmän yhdenmukaisuutta voitaisiin arvioida. Kilpailukykyä sekä kannustavuutta voitaisiin nostaa esimerkiksi maksamalla erillispalkkioita ja lisiä nykyistä laajemmin.

Työryhmän tehtävänä oli tarkastella nykyisen palkkausjärjestelmän keskeisiä kehittämis- ja ongelmakohtia sekä arvioida lakipalkan sekä virkaehtosopimusjärjestelmän soveltuvuutta tuomareiden palkkaukseen. Työryhmä tarkasteli myös palkkausluokkien määrää ja erillisiä palkanosia.

Tuomariliiton eriävän mielipiteen mukaan tuomareiden palkkauksesta tulee säätää erillisellä lailla.

Lisätietoja: hallitusneuvos Lauri Liusvaara, p. 0295 150 160, [email protected]

Työryhmän mietintö

Sivun alkuun