Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppens betänkande om domstolarnas lönesystem för domare och jurister är färdigt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2020 13.19
Nyhet

Justitieministeriet tillsatte i maj 2018 en arbetsgrupp som har utrett hur lönesystemet för domare och jurister vid domstolar ska utvecklas. Arbetsgruppen anser att domarnas lön kan grunda sig både på lagstadgad lön och på tjänstekollektivavtal. I fråga om eventuell lagstadgad lön är det viktigt att fastställa hur lönejusteringar ska genomföras och vilka andra bestämmelser om anställningsvillkor och omständigheter enligt tjänstekollektivavtalet som ska beaktas i den lagstadgade lönen.

Enligt arbetsgruppen bör det utredas hur krävande domarnas olika uppgifter är för att man ska kunna bedöma hur enhetligt lönesystemet är. Lönesystemets konkurrenskraft och incitament kan höjas t.ex. genom att man betalar särskilda arvoden och tillägg i större utsträckning än för närvarande.

Arbetsgruppen hade i uppdrag att undersöka centrala utvecklingsbehov och problem i det nuvarande lönesystemet och att bedöma hur den lagstadgade lönen och systemet med tjänstekollektivavtal lämpar sig för domarnas löner. Arbetsgruppen har också granskat antalet löneklasser och de separata lönedelarna.

Enligt en reservation från domarförbundet bör domarnas lön fastställas i en separat lag.

Mer information: Lauri Liusvaara, regeringsråd, tfn  0295 150 160, [email protected]

Arbetsgruppens betänkande (på finska)

Tillbaka till toppen