Hyppää sisältöön
Media

Uhripoliittisen toimenpideohjelman valmistelu käynnistyy

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.1.2024 15.53
Tiedote

Oikeusministeriö on asettanut ohjausryhmän koordinoimaan uhripoliittisen toimenpideohjelman valmistelua. Ohjelman laatiminen sisältyy pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan. Tavoitteena on turvata rikoksen uhrien tukipalveluiden rahoitus ja parantaa uhrien asemaa rikosprosessissa.

Uhripoliittisessa toimenpideohjelmassa on linjattava, onko rikoksen uhrien tukipalveluiden järjestämis-, tuottamis- ja rahoittamisvastuita syytä muuttaa tai tarkentaa. Valmistelussa tulee huomioida palveluiden vaikuttavuus, tehokkuus ja laatu sekä arvioida palveluiden tarvetta, laajuutta ja maantieteellistä kattavuutta. Lisäksi on otettava huomioon EU:ssa ja kansainvälisissä velvoitteissa ja suosituksissa tapahtunut kehitys.

Hallitusohjelman mukaisesti oikeusministeriössä selvitetään myös mahdollisuudet korottaa rikosuhrimaksuja. Tämä selvitys tulee huomioida uhripoliittisessa toimenpideohjelmassa, minkä lisäksi ohjelmassa tulee tehdä esitys mahdollisesti korotettujen rikosuhrimaksujen käytöstä ja kohdentamisesta.

Rikoksen uhrin aseman parantamisessa on keskeistä uhrien sensitiivinen kohtelu, uhreille kohdennettava ja viranomaisten välinen viestintä sekä uhrin suojelu rikosprosessissa. Toimenpideohjelmassa tulee kiinnittää huomiota erityisesti hallitusohjelmassa mainittuihin, haavoittuvassa asemassa oleviin uhriryhmiin. Näitä ovat muun muassa lapset, perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrit sekä kunniaan liittyvän väkivallan uhrit. Lisäksi tulee huomioida järjestelmällisen häirinnän kohteeksi joutuneet virkamiehet ja työntekijät.

Uhripoliittisen toimenpideohjelman valmistelua ohjaa, koordinoi ja seuraa ohjausryhmä, jossa on oikeusministeriön lisäksi edustajat sisäministeriöstä ja sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ohjausryhmä myös asettaa tarvittavat valmisteluelimet.

Toimenpideohjelman rikoksen uhrien tukipalveluja ja niiden rahoitusta käsittelevän osuuden tulee olla valmis vuoden 2024 loppuun mennessä. Uhrin aseman parantamista rikosprosessissa koskevien ehdotusten tulee olla valmiit 31.5.2026 mennessä.

Lisätietoja
erityisasiantuntija Elina Ruuskanen, p. 0295 150 418, [email protected]
ohjausryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Ville Hinkkanen, p. 0295 150 165, [email protected]

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio
Sivun alkuun