Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Statsrådet föreslår Juhani Toukola till riksfogde

Justitieministeriet
7.5.2020 14.03
Pressmeddelande

Statsrådet har gjort en framställning om att Juhani Toukola utnämns till riksfogde för den femårsperiod som börjar den 1 december 2020. Republikens president ska besluta om utnämningen i morgon den 8 maj.

Toukola har varit riksfogde sedan 2010. Han arbetade som utsökningsdirektör 2006–2009 och dessförinnan som häradsfogde och ledande häradsfogde. Till sin utbildning är Toukola juris kandidat.

Utsökningsväsendet reformeras den 1 december 2020. Utsökningsväsendets centralförvaltning och de nuvarande 22 utsökningsverken sammanförs, och det nya Utsökningsverket blir en riksomfattande myndighet. Centralförvaltningen finns i huvudsak i Åbo. Centralförvaltningen sköter uppgifter inom administration, juridik, utveckling och styrning.

Ytterligare information: Antti Leinonen, avdelningschef, tfn 0295 150 264, e-post: [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Sivun alkuun