Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Statsrådets nätverk för kontaktpersoner i nationalspråksfrågor har tillsatts för en ny mandatperiod

Justitieministeriet
20.3.2020 11.45
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt statsrådets nätverk för kontaktpersoner i nationalspråksfrågor för en ny mandatperiod. Nätverket främjar kontakterna och informationsutbytet i språkfrågor mellan olika förvaltningsområden och myndigheter. Nätverket utarbetar för sin mandatperiod en handlingsplan för främjande och utveckling av de språkliga rättigheterna, där huvudvikten ligger på nationalspråken.

Medlemmarna i statsrådets nätverk samordnar de helheter som anknyter till nätverkets uppgifter inom sitt eget ministerium. Utöver medlemmarna i nätverket har till sakkunniga utsetts företrädare för Utbildningsstyrelsen, Finlands Kommunförbund och Institutet för de inhemska språken. Ordförande för nätverket är direktören för justitieministeriets avdelning för demokrati och offentlig rätt Johanna Suurpää.

Justitieministeriet ansvarar för beredningen och samordningen av nätverkets verksamhet. Nätverkets mandatperiod är fyra år och den inleds i april 2020.

Ytterligare information: Vava Lunabba, nätverkets sekreterare, specialsakkunnig, tfn 029 515 0136, [email protected]

Mer om nationalspråksnätverket

Sivun alkuun