Hyppää sisältöön
Media

Valvontarangaistus käyttöön marraskuun alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2011 7.30
Tiedote -

Suomessa otetaan marraskuun alusta käyttöön uusi rikosoikeudellinen seuraamus, valvontarangaistus. Siihen tuomittu saa asua kotonaan, mutta häntä valvotaan rangaistuksen aikana sekä teknisin välinein että muilla tavoin.

Valvontarangaistus voidaan tuomita enintään kuuden kuukauden mittaisen ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta, kun yhdyskuntapalvelun tuomitsemiseen on este. Käytännössä kohderyhmänä ovat etupäässä rattijuopumukseen ja omaisuusrikoksiin syyllistyneet. Ensi vuonna rangaistukseen tuomittuja arvioidaan olevan päivittäin noin 30. Jatkossa määrä noussee 600-700 henkilöön vuodessa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson odottaa myönteisiä tuloksia valvontarangaistuksen käyttöönotosta. - Tutkimustieto viittaa siihen, että yhdyskuntaseuraamukset ovat tehokkaita uusintarikollisuuden vähentämisessä. Esimerkiksi Ruotsissa, jossa valvontarangaistus on ollut käytössä vuodesta 1994, siihen tuomitut ovat syyllistyneet merkittävästi harvemmin uusiin rikoksiin kuin ehdottomaan vankeuteen tuomitut.

Aiemmat ehdottomat vankeusrangaistukset voivat muodostaa valvontarangaistukselle esteen, samoin rikoksen laatu. Esimerkiksi asuinkumppaniin tai muuhun läheiseen kohdistunut pahoinpitely- tai seksuaalirikos muodostaa lähtökohtaisesti esteen valvontarangaistuksen tuomitsemiselle.

Rangaistukseen tuomittu on velvollinen tarkasti noudattamaan hänelle vahvistettua viikko-ohjelmaa. Häneltä edellytetään myös ehdotonta päihteettömyyttä, jota valvotaan testein.

Tuomitun on pysyttävä asunnossaan aina, kun hänellä ei ole hyväksyttyä syytä poistua sieltä. Rikosseuraamuslaitos seuraa tuomitun liikkumista ja annettujen aikataulujen noudattamista tuomitun nilkkaan kiinnitettävällä pantavalvontalaitteella.

Tuomitun asuntoon ja työpaikalle tehdään myös ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä. Rangaistukseen tuomitseminen edellyttääkin samassa asunnossa asuvien henkilöiden suostumusta. Alaikäisten lasten mielipide selvitetään yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa.

Valvontarangaistuksen ehtojen vähäisestä rikkomisesta annetaan tuomitulle kirjallinen varoitus. Ehtojen toistuva tai vakava rikkominen johtaa pääsääntöisesti rangaistuksen muuntamiseen ehdottomaksi vankeudeksi.

Rangaistus mahdollistaa työ- tai opiskelupaikan samoin kuin sosiaalisten suhteiden säilyttämisen ja siihen voidaan sisällyttää myös esimerkiksi päihdekuntoutusta.

Yhteiskunnalle valvontarangaistus on halpa seuraamus. Sen täytäntöönpanon arvioidaan maksavan noin kolmanneksen vankipäivän hinnasta, joka on tällä hetkellä 180-200 euroa. Tekninen valvonta maksaa 2,9 euroa päivässä tuomittua kohden.

Sähköinen valvonta on käytössä Ruotsin lisäksi useissa muissakin Euroopan maissa, esimerkiksi Tanskassa, Norjassa ja Virossa.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, puh. 09 1606 7892
s-posti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun