Hyppää sisältöön
Media

Vanhemmuuslakiehdotus lausunnolle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2021 11.21
Tiedote

Oikeusministeriössä on valmisteltu ehdotus vanhemmuuslaiksi. Tavoitteena on yhdistää nykyiset äitiys- ja isyyslait yhdeksi vanhemmuuslaiksi ja tehdä soveltamiskäytännössä ilmenneet tarpeelliset tarkistukset. Esitys on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa.

Nykysääntelyn peruslähtökohtia ei esitetä muutettavaksi. Ehdotuksen mukaan lapsella voisi siten jatkossakin olla vain kaksi oikeudellista vanhempaa. Vanhemmuus myös kirjattaisiin edelleenkin joko isyytenä tai äitiytenä kuitenkin niin, että isiä tai äitejä voi olla kaksi. Säännökset on pyritty kirjoittamaan sukupuolineutraaliin muotoon siten, että niissä viitataan nais- tai miessukupuoleen vain siltä osin kuin se on välttämätöntä.

Uutta olisi se, että jos lapsi olisi tunnustettu ennen syntymää, tunnustamista ei voisi enää perua tai kiistää 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä, kuten nykyisin. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhemmuuden tunnustaminen olisi mahdollista peruuttaa tai kiistää vain ennen lapsen syntymää tehdyllä kirjallisella ilmoituksella. Vanhemmat voisivat kuitenkin tällöin halutessaan varmistaa lapsen vanhemmuuden isyystutkimusten avulla vielä kuuden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä, jos he yhdessä pyytävät selvittämistä tai sen hyväksyvät.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muun muassa, että ennakkotunnustamista koskevia asiakirjoja ei enää lähetettäisi äitiysneuvolasta lastenvalvojalle tarkistettaviksi, vaan ne lähetettäisiin suoraan Digi- ja väestötietovirastoon odottamaan lapsen syntymää ja vanhemmuuden vahvistamista. Asiakirjaliikenteen sujuvoittamiseksi ehdotetaan luotavaksi sähköinen ilmoitusjärjestelmä. 

Vanhemmuuden kumoamiskanteen nostamiseen lisäaikaa

Kynnystä vanhemmuuden kumoamiseen ehdotetaan madallettavaksi tilanteissa, joissa kumoamisen määräaika on umpeutunut. Esityksen mukaan vanhemmuuden kumoamista hakevalla olisi jatkossa vuosi aikaa päättää kumoamiskanteen nostamisesta, kun syy kanteen nostamiselle on tullut ilmi. Voimassa olevan lain mukaan kanne on nostettava viipymättä.

Lisäksi hedelmöityshoidoista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että naispareille annettaisiin mahdollisuus valita hedelmöityshoitojen yhteydessä myös sellaisia siittiöitä, joiden luovuttaja on suostunut isyyden vahvistamiseen. Valinnasta riippuisi tällöin, vahvistetaanko naisparille syntyvän lapsen toiseksi vanhemmaksi siittiöt luovuttanut isä vai toinen äiti.

Lakiluonnos on lausuntokierroksella ja siihen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 7.5.2021 saakka. 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi syksynä. Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, puh. 0295 150 314, [email protected], (paikalla 26.3. lähtien)
erityisasiantuntija Joanna Grandell, puh. 0295 150 220, [email protected]

Lausuntopalvelu.fi 
 

Sivun alkuun