Hyppää sisältöön
Media

Velkajärjestelyn ja yrityssaneerauksen uudistus parantaa velallisten pääsyä uuteen alkuun

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2022 13.53
Tiedote

Yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely uudistuvat heinäkuun alussa. Uudistus parantaa yrittäjien ja yritysten asemaa ja nopeuttaa velkaantuneiden pääsyä uuteen alkuun. Muutos on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Lisäksi sillä pannaan täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi. Tasavallan presidentti vahvisti lain tänään.

- Ylivelkaantumisen torjunta ja siitä aiheutuvien ongelmien vähentäminen on erittäin tärkeää. Tämä uudistus on yksi hallituksen keskeisistä toimista yrittäjien auttamiseksi. Näillä muutoksilla helpotamme yrittäjien pääsyä uuteen alkuun ja parannamme myös muiden velallisten asemaa, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Jatkossa elinkeinotoiminnassa velkaantuneiden pääsy velkajärjestelyyn helpottuu, kun velkajärjestelyn edellytykset kevenevät ja velallisella on mahdollisuus päästä velkajärjestelyyn, vaikka hänen taloudellinen tilanteensa olisi vakiintumaton. Lisäksi elinkeinonharjoittaja voi hakeutua nykyistä helpommin yrityssaneerauksen sijasta velkajärjestelyyn. 

Vaikka velkajärjestelyn muutosten painopiste on yrittäjävelallisissa, valtaosa muutoksista koskee kaikkia velallisia. Esimerkiksi velalliselle aiemmin vahvistettu velkajärjestely ei enää muodosta pysyvää estettä uudelle velkajärjestelylle. Velallisten selviytymistä maksuohjelmasta myös helpotetaan ja menettelyä yksinkertaistetaan.

Maksuohjelman kesto on jatkossa viiden vuoden sijaan kolme vuotta myös silloin, kun velallinen ei maksa velkojaan lainkaan. Myös työttömät pääsevät nykyistä nopeammin velkajärjestelyyn.

Uuteen varhaiseen saneerausmenettelyyn pääsee aiempaa helpommin

Jatkossa perinteisen yrityssaneerauksen rinnalla on uusi varhainen saneerausmenettely. Nykyistä yrityssaneerausta kutsutaan perusmuotoiseksi saneerausmenettelyksi. Velallinen voi hakeutua varhaiseen saneerausmenettelyyn, kun hän ei ole vielä maksukyvytön vaan maksukyvyttömyys on vasta uhkana. Varhaiseen saneerausmenettelyyn myös pääsee helpommin.

Yrityssaneeraukseen hakeutumista koskevan päätöksen voi jatkossa tehdä osakeyhtiössä ja osuuskunnassa hallitus. Nykyisin yrityssaneeraukseen hakeutuminen edellyttää yhtiökokouksen tai osuuskunnan kokouksen päätöstä.

Lisätietoja:
erityisavustaja Oscar Byman, p. 0295 161 176, [email protected]
lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, p. 0295 150 502, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset 

Täsmennetty lain voimaantuloaikaa 25.5.2022 klo 17.10

Sivun alkuun