Hoppa till innehåll
Media

Reformen av skuldsaneringen och företagssaneringen förbättrar gäldenärernas möjligheter till en ny start

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 13.53
Pressmeddelande

Företagssaneringen och skuldsaneringen för privatpersoner reformeras i början av juli. Reformen förbättrar företagarnas och företagens ställning och gör det möjligt för skuldsatta att få en ny start. Ändringen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Genom den genomförs dessutom EU:s insolvensdirektiv. Republikens president stadfäste lagen i dag.

- Det är ytterst viktigt att förebygga överskuldsättning och att minska de problem som överskuldsättningen orsakar. Denna reform är en av regeringens viktigaste insatser för att hjälpa företagare. Med dessa ändringar gör vi det lättare för företagare att få en ny start och förbättrar vi också ställningen för andra gäldenärer, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I fortsättningen underlättas tillgången till skuldsanering för gäldenärer som skuldsatt sig i näringsverksamhet i och med att förutsättningarna för skuldsanering underlättas och gäldenären har möjlighet att få skuldsanering även om den egna ekonomiska situationen inte är stabil. Dessutom kan näringsidkare lättare än för närvarande ansöka om skuldsanering i stället för företagssanering. 

Även om tyngdpunkten i ändringarna i skuldsaneringen ligger på företagsgäldenärer, gäller största delen av ändringarna alla gäldenärer. Till exempel en skuldsanering som tidigare har fastställts för en gäldenär utgör inte längre ett bestående hinder för en ny skuldsanering. Ändringen gör det lättare för gäldenärerna att klara av betalningsprogrammet och förenklar förfarandet.

Betalningsprogrammet är i fortsättningen i kraft i tre år i stället för fem år, även när gäldenären inte alls betalar sina skulder. Även arbetslösa ska få skuldsanering snabbare än för närvarande.

Det blir lättare att inleda nytt förfarande för tidig sanering

I fortsättningen kommer det vid sidan av den traditionella företagssaneringen att finnas ett nytt förfarande för tidig sanering. Den nuvarande företagssaneringen kallas ett normalt saneringsförfarande. Gäldenärer kan ansöka om ett tidigt saneringsförfarande då de ännu inte är insolventa utan enbart hotas av insolvens. Det är också lättare att inleda ett tidigt saneringsförfarande.

Beslut om att ansöka om företagssanering kan i fortsättningen fattas av styrelsen i aktiebolag och andelslag. För närvarande förutsätter en ansökan om företagssanering ett beslut av bolagsstämman eller andelsstämman.

Ytterligare information: 
Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn 0295 161 176, [email protected]
Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 502, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tiden för lagens ikraftträdande har preciserats den 25 maj 2022 kl. 17.10. 

Tillbaka till toppen