Työryhmä ehdottaa säännöstä törkeästä luonnonsuojelurikoksesta

Oikeusministeriö 27.10.2014 10.50
Tiedote -

Oikeusministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia koskevien säännösten muuttamiseksi. Tavoitteena on, että luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia arvioitaessa otettaisiin entistä paremmin huomioon rikosten suunnitelmallisuus ja taloudellisen hyödyn tavoittelu.

- Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille. Törkeän luonnonsuojelurikoksen säätäminen korostaisi näiden rikosten vakavuutta. Ympäristö- ja luonnonsuojelurikosten arvioinnissa on minusta perusteltua ottaa huomioon tilanteet, joissa laskelmoiden tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä luontoarvoista piittaamatta, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Työryhmä ehdottaa, että rikoslakiin lisättäisiin uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös. Nykyisin luonnonsuojelurikoksesta ei ole säädetty törkeää tekomuotoa. Rikos voitaisiin arvioida törkeäksi, jos se on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä, se on erityisen suunnitelmallinen tai se aiheuttaa vakavaa vaaraa luonnolle. Rangaistus rikoksesta olisi neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

Lisäksi työryhmä muuttaisi törkeää ympäristön turmelemista koskevaa säännöstä siten, että teon törkeyden arviointiperusteet ilmentäisivät aiempaa paremmin velvoitteiden laiminlyönnin tai taloudellisen hyödyn tavoittelun laajuutta. Ympäristön turmeleminen voitaisiin arvioida törkeäksi, jos teko on erityisen suunnitelmallinen tai sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä. Ympäristön turmelemisrikos on usein luonteeltaan talousrikos, jossa rikoksentekijä yrittää saavuttaa taloudellista hyötyä lainsäädännössä asetettuja velvoitteita laiminlyömällä.

Luonnonsuojelurikoksista voidaan nykyään tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Vuosina 2005?2012 on vuosittain annettu tuomio keskimäärin kuudesta luonnonsuojelurikoksesta ja 13 luonnonsuojelurikkomuksesta. Kummastakin rikoksesta tuomitaan tyypillisesti sakkorangaistus.

Mietintöön sisältyy kolme eriävää mielipidettä, jotka liittyvät työryhmän päätökseen olla muuttamatta ympäristön turmelemista koskevia rikosnimikkeitä.

Mietintö lähtee seuraavaksi laajalle lausuntokierrokselle.

Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöjohtaja Lena Andersson, puh. 02951 50244
Työryhmän sihteeri, erityisasiantuntija Ville Hinkkanen, puh. 02951 50165 (paikalla torstaista 30.10. alkaen)