Raija Toiviainen föreslås bli riksåklagare för viss tid

Justitieministeriet 1.3.2018 13.25
Pressmeddelande

Statsrådet föreslår att republikens president utnämner biträdande riksåklagare Raija Toiviainen till riksåklagare för viss tid. Tjänsteförhållandet inleds den 5 mars och varar till slutet av juli.

Avsikten är att tillsätta tjänsten som riksåklagare fr.o.m. den 1 augusti 2018.

Biträdande riksåklagare Raija Toiviainen tjänstgjorde som riksåklagare för viss tid under hösten, då riksåklagaren Matti Nissinen var avstängd från tjänsteutövning. Hon har skött riksåklagarens uppgifter i sin tjänst som biträdande riksåklagare också under förra våren då Nissinen var tjänstledig och efter att han sades upp i slutet av januari.   

Republikens president beslutar om utnämningen i morgon fredagen den 2 mars.

Ytterligare information:  

avdelningschef Arto Kujala, tfn  0295 150408