Lautamieskokoonpanoa halutaan pienentää

Oikeusministeriö 13.2.2014 12.03
Tiedote -

Hallitus esittää käräjäoikeuden lautamieskokoonpanon keventämistä. Myös lautamiesten valintakelpoisuuden yläikärajaa korotettaisiin. Esitys annettiin eduskunnalle tänään 13. helmikuuta.

Käräjäoikeus olisi jatkossa lautamieskokoonpanossa päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä. Lautamiehet olisivat siis jatkossakin peruskokoonpanossa enemmistönä. Erikseen säädetyin edellytyksin kokoonpanoa voitaisiin vahvistaa kolmannella lautamiehellä. Käytännössä muutoksella vähennettäisiin yksi lautamies nykyisistä kokoonpanovaihtoehdoista.

Samalla lautamieheksi valittavan henkilön yläikärajaa korotettaisiin kahdella vuodella 63:sta 65 vuoteen siten, että lautamieheksi voitaisiin valita henkilö, joka ei ole täyttänyt 65 vuotta.

Muutokset liittyvät oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan vuosille 2013–2025. Lautamieskokoonpanon keventäminen ehdotetulla tavalla vähentäisi oikeuslaitoksen kuluja arviolta 700 000 euroa vuodessa.

Kaikki riita-asiat ja suuri osa rikosasioista käsitellään käräjäoikeuksissa nykyisin ilman lautamiehiä, mutta lautamiehet osallistuvat edelleen vakavampien ja merkittävämpien rikosasioiden käsittelyyn.

Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan toukokuun alusta.