Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår mindre nämndemannasammansättningar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2014 12.03
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att antalet nämndemän minskas i tingsrättens olika nämndemannasammansättningar och att den övre åldersgränsen för nämndemän höjs. Propositionen lämnades till riksdagen i dag den 13 februari.

I fortsättningen ska tingsrätten vara vara domför i en nämndemannasammansättning med ordföranden och två nämndemän. Detta innebär att nämndemännen också i fortsättningen är i majoritet i en bassammansättning. Sammansättningen ska kunna förstärkas med ytterligare en nämndeman under vissa förutsättningar om vilka föreskrivs särskilt. I praktiken innebär ändringen att antalet nämndemän minskas med en i de nuvarande sammansättningarna.

Samtidigt ska den övre åldersgränsen för nämndemän höjas med två år från 63 till 65 år så att en person som har fyllt 65 år inte kan väljas till nämndeman.

Ändringarna har samband med reformprogrammet för rättsvården för åren 2013–2025. De föreslagna ändringarna skulle medföra årliga besparingar på uppskattningsvis 700 000 euro för rättsväsendet.

Tingsrätterna behandlar redan i nuläget alla tvistemål och största delen av brottmål utan nämndemän.

Lagändringarna avses träda i kraft vid ingången av maj.

Ytterligare upplysningar: biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Tillbaka till toppen