Julkisten notaarien tehtävät halutaan ajanmukaistaa

Oikeusministeriö 20.3.2014 11.45
Tiedote -

Hallitus esittää julkista notaaria koskevan lain kokonaisuudistusta. Sääntelyn ajanmukaistaminen on tarpeen ennen muuta kansainvälisen kanssakäymisen yleistymisen ja muun lainsäädännön muutosten vuoksi. Esitys uuden lain säätämisestä annettiin eduskunnalle tänään 20. maaliskuuta.

Laki julkisesta notaarista on ollut voimassa vuodesta 1961, eikä lakiin ole sen voimassaoloaikana tehty suuria muutoksia. Julkiset notaarit muun muassa todistavat pyynnöstä oikeaksi allekirjoituksia ja jäljennöksiä asiakirjoista sekä antavat todistuksia viranomaisten toimivallasta eri tilanteissa. Uusi laki pitäisi tehtävänkuvan pääosin samana. Esityksen mukaan julkisten notaarien toimivaltuuksia selkeytettäisiin tietyissä ulkomaan viranomaisia varten tarvittavissa todistuksissa sekä toimenpiteissä. Tämä toisi joustavuutta kansalaisten asioidenhoitoon.

Julkisena notaarina voisi esityksen mukaan jatkossakin toimia maistraatin päällikkö sekä hänen määräämänsä maistraatin virkamies.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, puh. 02951 50282
hallitusneuvos Maaria Rubanin, puh. 02951 50140
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi