Tuomareiden sidonnaisuuksista ehdotetaan julkista rekisteriä

Oikeusministeriö 6.11.2014 13.22
Tiedote -

Tuomareiden sidonnaisuuksista ja sivutoimista esitetään perustettavaksi julkinen rekisteri. Siihen merkittäisiin tiedot tuomarien elinkeinotoiminnasta, omistuksista ja varallisuudesta. Rekisteriin merkittäisiin myös tuomareille myönnetyt sivutoimiluvat sekä sivutoimista maksetut palkkiot, jos niiden yhteismäärä on yli 10 000 euroa vuodessa. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle 6. marraskuuta.

Tuomareiden on nykyisinkin tehtävä ilmoitus sidonnaisuuksistaan ja sidonnaisuuksien muutoksista. Jatkossa myös asiantuntijajäsenten olisi ilmoitettava sidonnaisuutensa rekisteriin.

Ehdotetun rekisterin käyttöönotto parantaisi tietojen käytettävyyttä. Rekisterin ylläpitäjänä toimisi Oikeusrekisterikeskus ja julkiset tiedot olisivat kansalaisten saatavilla yleisessä tietoverkossa.

Sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevan sääntelyn uudistamisella pyritään lisäämään avoimuutta ja kansalaisten luottamusta tuomioistuinlaitokseen. Ehdotuksilla on otettu huomioon Euroopan Neuvoston korruption vastaisen elimen GRECO:n suositukset sääntelyn tarkistamisesta ja läpinäkyvyyden lisäämisestä.

Osastonjohtajista määräaikaisia hovi- ja vakuutusoikeudessa

Hovioikeuden ja vakuutusoikeuden osastonjohtajien tehtävät esitetään muutettavaksi määräaikaisiksi. Hovioikeuden presidentti ja vakuutusoikeuden ylituomari määräisivät tuomarin osastonjohtajan tehtävään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tehtävien määräaikaistamisella pyritään siihen, että hallinto- ja johtamisjärjestelmät mahdollistavat tuomioistuinten mahdollisimman tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan.

Kielituomarin virkoja nykyistä laajemmin

Käräjäoikeuksien lisäksi myös kaksikielisissä hovi- ja hallinto-oikeuksissa, markkinaoikeudessa ja vakuutusoikeudessa olisi mahdollista tarpeen mukaan olla tuomarin virkoja, joihin edellytetään tuomioistuimen tuomiopiirin väestön vähemmistön kielen erinomaista taitoa. Tämä parantaisi käytännössä kansalaisten mahdollisuuksia saada palvelua kaksikielisissä tuomioistuimissa sekä suomeksi että ruotsiksi. Tarve arvioitaisiin tuomioistuinkohtaisesti.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jennimari Huovinen, puh. 02951 50394,
hallitusneuvos Heikki Liljeroos, puh. 02951 50428,
sähköpostit:[email protected]

Anna-Maja Henriksson