Uusi turvallisuusselvityslaki voimaan ensi vuoden alusta

Oikeusministeriö 18.9.2014 11.02
Tiedote -

Henkilöiden ja yritysten luotettavuuden varmistamiseksi käytettävät menettelyt uudistuvat, kun uusi turvallisuusselvitys laki tulee voimaan 1.1.2015. Lain tarkoituksena on suojata erityisesti keskeisiä yleisiä etuja, kuten valtion turvallisuutta, maanpuolustuksen etua sekä yleistä turvallisuutta.

Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa lain voimaantulo perjantaina 19. syyskuuta.

Uusi laki korvaa nykyisen, vuonna 2002 voimaan tulleen lain turvallisuusselvityksistä. Uusi laki laajentaa niitä tehtäviä, joissa toimivista henkilöturvallisuusselvitys on mahdollista laatia. Tällaisia ovat muun muassa yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämättömän infrastruktuurin hoitamiseen liittyvät tehtävät esimerkiksi energia-, vesi- ja elintarvikehuollossa sekä tietoliikenteessä. Jatkossa myös räjähdysaineiden valmistustehtävissä toimivien samoin kuin arvokuljetuksia hoitavien rikostausta voidaan selvittää.

Yritysturvallisuusselvitysten avulla voidaan selvittää yrityksen vastuuhenkilöiden taustoja sekä yrityksen tietoturvallisuuden tasoa ja sitoumusten hoitokykyä. Yritysturvallisuusselvitys voidaan laatia yrityksestä, joka toimii viranomaisen sopimuskumppanina ja saa luokiteltuja salassa pidettäviä tietoja.

Turvallisuusselvityksistä pidetään jatkossa rekisteriä, jonka avulla voidaan estäätarpeettomien selvitysten laatiminen.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, puh. 02951 50196,
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson