Hoppa till innehåll
Media

Ny säkerhetsutredningslag träder i kraft vid ingången av nästa år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.9.2014 11.02
Pressmeddelande -

Förfarandena för att säkerställa tillförlitligheten hos personer och företag förnyas när en ny säkerhetsutredningslag träder i kraft den 1 januari 2015. Lagen syftar till att skydda i synnerhet centrala allmänna intressen, såsom statens säkerhet, försvaret och den allmänna säkerheten.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagens ikraftträdande på fredagen den 19 september.

Den nya lagen ersätter den gällande lagen om säkerhetsutredningar som trädde i kraft år 2002. Enligt den nya lagen kan säkerhetsutredningar av personer göras i fråga om flera arbetsuppgifter än för närvarande. Till dessa hör bl.a. uppgifter som hänför sig till att trygga den infrastruktur som är nödvändig för ett fungerande samhälle. Sådana uppgifter finns bl.a. inom energi-, vatten- och livsmedelsförsörjningen samt inom datakommunikationen. I fortsättningen kan en utredning av brottslig bakgrund göras också för personer som arbetar med tillverkning av sprängämnen och personer som ansvarar för värdetransporter.

Genom säkerhetsutredningar av företag kan man kontrollera bakgrunden av företagets ansvarspersoner samt nivån på informationssäkerheten vid företaget och företagets förmåga att sköta åtaganden. Säkerhetsutredningar av företag kan göras när ett företag i egenskap av en myndighets avtalspartner får klassificerade sekretessbelagda uppgifter.

Om säkerhetsutredningar ska i fortsättningen föras ett register för att förhindra onödiga utredningar.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Anna-Riitta Wallin, tfn 02951 50196,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen