Lakiehdotus katujengien rikosten rangaistusten koventamisesta lausunnoilla

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2024 10.34
Tiedote

Oikeusministeriössä on valmistunut lakiehdotus rikoslain muutoksista, jotka koskevat katujengien toiminnassa tehtyjä rikoksia, alle rikosvastuuiän olevan lapsen rikolliseen tekoon yllyttävän henkilön vastuuta ja nöyryyttämisväkivaltaa. Ehdotus selkeyttäisi rikoslakia näiden vahingollisten ilmiöiden osalta ja kiristäisi näistä teoista annettavia rangaistuksia.

Lakiehdotuksen mukaan katujengien toimintaan liittyvien rikosten rangaistukset ankaroituisivat. Rangaistuksen koventamisperusteisiin lisättäisiin rikoksen tekeminen osana rikollisverkoston toimintaa. Säännökseen lisättäisiin myös rikollisverkoston määritelmä.

Rikoslakiin lisättäisiin myös säännös rikosvastuuikärajaa nuoremman henkilön käyttämisestä rikoksen tekemiseen. Tämä on jo nykyään rangaistavaa välillisenä tekemisenä, mutta jatkossa tällaisesta hyväksikäytöstä rangaistaisiin ankarammin. Ehdotus koskisi tekoja, joissa välikappaleena käytetty henkilö on alle 15-vuotias lapsi.

Lisäksi rangaistuksen koventamisperusteisiin lisättäisiin henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tekeminen erityisen nöyryyttävällä tavalla. Uusi koventamisperuste koskisi tekoja, joissa on kyse niin sanotusta nöyryytysväkivallasta. Säännös koskisi muun muassa uhrin sanallista ja fyysistä nöyryyttämistä sekä teon kuvaamista.

Lakiehdotuksen tavoitteena on vahvistaa katujengirikollisuuteen, alle rikosvastuuikäisten lasten hyväksikäyttämiseen rikoksen tekemisessä ja nöyryytysväkivaltaan liittyvää rikoslainsäädäntöä. Ehdotetuissa säännöksissä huomioitaisiin yhteiskunnan ja teknologian kehitys, jonka myötä näihin ilmiöihin liittyy yhä vahingollisempia tekoja. Muutoksilla pyritään myös siihen, että rikoksista tuomittavat rangaistukset vastaavat yleisesti nykyistä paremmin rikosten paheksuttavuutta ja vakavuutta.

Ehdotetut rikoslain muutokset sisältyvät pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan sekä huhtikuussa hyväksyttyyn nuoriso- ja jengirikollisuuden vastaiseen toimenpideohjelmaan.

Lakiehdotuksesta voi lausua 14. elokuuta saakka Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Jalo Vatjus-Anttila, p. 0295 150 288, [email protected]
Yksikönpäällikkö Jussi Matikkala, p. 0295 150 486, [email protected]

Lausuntopyyntö