Ilmoittajansuojelulain koulutushanke (EU-rahoitus)

OM124:00/2023 Kehittäminen

Ilmoittajansuojelulain (1171/2022) koulutushankkeen tarkoituksena on tietoisuuden lisääminen EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937) kansallisen täytäntöönpanolain sisällöstä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa sekä työntekijöiden ja kansalaisten keskuudessa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM124:00/2023

Asianumerot VN/25180/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2023 – 31.3.2025

Asettamispäivä 1.9.2023

Yhteyshenkilö
Mia Kaurila, Projektikoordinaattori
puh. +358 295 150 117
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on, että ilmoittajansuojelulain mukaan ilmoituskanavan perustamiseen velvolliset organisaatiot pystyvät täyttämään lainmukaiset velvoitteet sekä lisätä ilmoitusten käsittelijöiden asiantuntemusta ja työntekijöiden tietoisuutta lain sisällöstä. Lisäksi tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoa ilmoitusmenettelyistä ja -kanavista.

Hankkeen tuotoksiksi luetaan järjestettävät koulutukset ja tiedotustilaisuudet sekä julkisesti saataville tulevat koulutusmateriaalit. Osana hanketta on julkaistu ilmoittajansuojelua käsittelevä osio oikeusministeriön ylläpitämälle korruptiontorjuntaa käsittelevälle verkkosivustolle (www.korruptiontorjunta.fi/ilmoittajansuojelu). Sivustoa tullaan täydentämään kevään 2024 aikana.

Tiivistelmä

Ilmoittajansuojelulain (1171/2022) koulutushankkeen tarkoituksena on tietoisuuden lisääminen EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937) kansallisen täytäntöönpanolain sisällöstä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa sekä työntekijöiden ja kansalaisten keskuudessa.

Lähtökohdat

Kysymyksessä on merkittävä lainsäädännöllinen uudistus, joka koskettaa monia tahoja. Hankkeella pyritään lisäämään tietoisuutta organisaatioissa, sekä työntekijöiden ja kansalaisten keskuudessa. Sen vuoksi on tärkeää, että lain sisällöstä voidaan jakaa käytännön tason tietoa mahdollisimman laajasti. Tämän vuoksi kattava koulutus ja monipuolinen viestintä ovat hankkeen keskeisimpiä toimia.

EU-komissio tulee seuraamaan ilmoittajansuojeludirektiivin kansallista täytäntöönpanoa kaikissa jäsenmaissa.

Lisää aiheesta