Arviointikriteerilautakunta vuosiksi 2024-2027

OM176:00/2023 Toimielin

Arviointikriteerilautakunta on perustettu 1.1.2015 voimaantulleen turvallisuusselvityslain soveltamisen tueksi ja yhdenmukaisten menettelyjen varmistamiseksi. Lautakunnan päätehtävänä on antaa yleisiä tulkintasuosituksia turvallisuusselvityksiä laativille viranomaisille.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM176:00/2023

Asianumerot VN/31369/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2024 – 31.12.2027

Asettamispäivä 25.1.2024

Toimielimen tyyppi Lautakunta

Yhteyshenkilö
Petteri Jartti, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 150 076
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Arviointikriteerilautakunta on perustettu 1.1.2015 voimaantulleen turvallisuusselvityslain soveltamisen tueksi ja yhdenmukaisten menettelyjen varmistamiseksi. Uusi turvallisuusselvityslaki koskee viranomaisen toteuttamaa henkilön tai yrityksen taustan selvittämistä.

Lautakunnan päätehtävänä on antaa yleisiä tulkintasuosituksia turvallisuusselvityksiä laativille viranomaisille. Lautakunta antaa myös lausuntoja yrityksen eräiden tehtävien hyväksymisestä henkilöturvallisuusselvitysmenettelyn piiriin. Lautakunnan asettaa valtioneuvosto.

Turvallisuusselvityksiä laatii ja niiden perusteella annettavia todistuksia koskevia asioita käsittelee usea eri viranomainen. Lautakunnan toiminnan tavoitteena on varmistaa lain yhdenmukainen soveltaminen riippumatta siitä, mikä viranomainen asiaa kulloinkin käsittelee.

Lautakunnan tulkintasuositukset eivät sellaisenaan ja muodollisesti sido toimivaltaisia viranomaisia.

Tiivistelmä

Arviointikriteerilautakunta on perustettu 1.1.2015 voimaantulleen turvallisuusselvityslain soveltamisen tueksi ja yhdenmukaisten menettelyjen varmistamiseksi. Lautakunnan päätehtävänä on antaa yleisiä tulkintasuosituksia turvallisuusselvityksiä laativille viranomaisille.

Lisätietoja