Demokrati och val

Statsmakten i Finland tillkommer enligt grundlagen folket, som företräds av riksdagen. Till demokratin hör att den enskilde har rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling. 

Justitieministeriet främjar rätten till inflytande och följer upp hur den förverkligas.

Med tanke på demokratin är även vallagstiftningen viktig. Ministeriet är landets högsta valmyndighet som styr förrättningen av statliga och kommunala val och folkomröstningar.

  • Demokrati och deltagande »

    Justitieministeriet främjar rätten till inflytande och följer upp hur den förverkligas.

  • Val och röstning »

    Justitieministeriets svarar för beredningen av vallagsstftningen samt utvecklingen av valsystemet och valdatasystemet.

  • Demokratipolitik »

    Målet med demokratipolitik är att svara på aktuella utmaningar inom den finländska demokratin.

Demokrati, deltagande och påverkande av beredningen – e-tjänster