Demokrati och val

Statsmakten i Finland tillkommer enligt grundlagen folket, som företräds av riksdagen. Till demokratin hör att den enskilde har rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling. 

Justitieministeriet främjar rätten till inflytande och följer upp hur den förverkligas.

Med tanke på demokratin är även vallagstiftningen viktig. Ministeriet är landets högsta valmyndighet som styr förrättningen av statliga och kommunala val och folkomröstningar.

Demokrati, deltagande och påverkande av beredningen – e-tjänster