Delegationen för etniska relationer

Statsrådet har tillsatt delegationen för etniska relationer för nästa fyraårsperiod, 11.2.2016–10.2.2020.

Delegationen är verksam vid justitieministeriet.

Delegationen för en dialog mellan invandrare, etniska, kulturella och religiösa minoriteter, myndigheter, politiska partier och civilsamhällesorganisationer. Genom att diskutera och agera tillsammans bygger vi förtroende och ett öppet Finland.

Delegationen för samman sakkunniga inom migrationsarbetet från såväl myndigheter som organisationer på nationell, regional och lokal nivå.

Delegationen fungerar som ett sakkunnignätverk som behandlar frågor som gäller goda relationer, migration, integration, likabehandling och dialogen mellan olika befolkningsgrupper.

Förordningen om delegationen för etniska relationer (pdf, 0.09 Mt)

Förutom den riksomfattande delegationen finns det sju regionala delegationer för etniska relationer

De regionala delegationernas arbete samordnas av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Regionerna är följande:

  • ETNO i södra Finland (Nyland, Tavastland och Sydöstra Finland)
  • ETNO i Birkaland och Mellersta Finland
  • ETNO i västra Finland (Egentliga Finland och Satakunta)
  • ETNO i östra Finland (Norra Savolax, Norra Karelen och Södra Savolax)
  • ETNO i Österbotten (Österbotten och Södra Österbotten)
  • ETNO i norra Finland (Norra Österbotten och Kajanaland)
  • ETNO i Lappland

Kontaktuppgifter

E-mail: [email protected]

Etno på Facebook: www.facebook.com/meistaonmoneksi
Etno på Twitter: @EtnoEtno

Peter Kariuki, generalsekreterare, överinspektör, [email protected], tfn 02951 50191
Nina Suorsa, sakkunnigsekreterare, inspektör, [email protected], 02951 50279

Postadress:

Delegationen för etniska relationer
Justitieministeriet
Pb 25
00023 Statsrådet