Hoppa till innehåll
Media

Minister Henrikssons resa till Afrika ställs in på grund av sjukledighet

5.2.2023 14.07
JM
Justitieminister Anna-Maja Henrikssons tjänsteresa till Sydafrika och Namibia har ställts in på grund av en fritidsolycka. Ministern kommer att vara sjukskriven enligt nuvarande uppgifter i två veckor.

Behandlingen av brott mot barn blir snabbare

2.2.2023 14.10
JM
Från och med oktober kommer behandlingen av flertal brott som riktar sig mot barn att bli brådskande. Genom ändringar i förundersökningslagen och lagen om rättegång i brottmål förbättras barnoffers ställning i straffprocessen. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon fredag.

Domstolarna får större möjligheter att jämka ersättningar för rättegångskostnader i tvistemål

2.2.2023 14.09
JM
Lagstiftningen om ersättning av rättegångskostnader i tvistemål revideras i maj. Målet är att minska kostnadsrisken och på så sätt förbättra tillgången till rättslig prövning i tvistemål. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon fredag.

Regleringen om föreningar luckras upp

2.2.2023 14.08
JM
Föreningarnas verksamhetsmöjligheter förbättras när föreningslagen revideras i februari. Genom reformen lättas den administrativa bördan för små föreningar, och beslutsfattandet i alla föreningar och förbund görs mer flexibelt. Avsikten är att republikens president stadfäster ändringarna i föreningslagen i morgon fredag.

Rökning i fängelser begränsas från och med i höst

2.2.2023 14.07
JM
Från och med september är det förbjudet att röka inomhus i fängelser. Fångar ges dock möjlighet att röka utomhus, men i begränsad utsträckning. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna om ändring av fängelselagen och häktningslagen i morgon fredag.

Ministeriet för rättsstat och demokrati

Ny sexualbrottslag träder i kraft 1.1.2023

Finansieringsprogram och statsunderstöd -banner

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen