Hoppa till innehåll
Media

Din vallokal i EU-valet avgörs enligt var du bor den 19 april

15.4.2024 11.08
JM
Vallokalen på valdagen i EU-valet avgörs enligt din bostadsort. Rösträttsregistret för Europaparlamentsvalet i juni plockas ur befolkningsdatasystemet den 19 april 2024.

Arbetsgrupp ska bereda ett förfarande för små tvistemål 

11.4.2024 13.30
JM
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till förfarande för små tvistemål. Avsikten är att det nya förenklade rättegångsförfarandet ska tillämpas i tvistemål som gäller vräkning och hyra av bostad. Reformen ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. 

Förslag till ändring av bestämmelserna om villkorlig frigivning av fångar på remiss

27.3.2024 13.49
JM
Vid justitieministeriet har det i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering färdigställts ett lagförslag om skärpning av systemet för villkorlig frigivning.

Sammanträdesplatserna i Salo, Kauhava och Utsjoki dras in

25.3.2024 10.38
JM
Justitieministeriet har utfärdat en förordning, som innebär att tingsrätternas sammanträdesplatser i Salo, Kauhava och Utsjoki dras in. I förordningen fastställs dessutom Lapplands tingsrätts sammanträdesplats i Enare på kommunnivå i stället för på tätortsnivå som tidigare. 

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen