Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson deltar i EU:s justitieministermöte i Bryssel

8.12.2022 16.27
JM
Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar i RIF-rådets möte (EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor) den 9 december. Justitieministrarna sammanträder i Bryssel för att diskutera bland annat förslaget till direktiv om miljöbrott och förslaget till direktiv som gäller ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (SLAPP-processer). Dessutom behandlas Rysslands anfallskrig mot Ukraina och särskilt bekämpningen av straffrihet i fråga om de brott som begås.

Gäldenärens skyddade belopp stiger och antalet fria månader ökar nästa år

8.12.2022 13.37
JM
Utsökningslagstiftningen ändras nästa år när gäldenärens skyddade belopp höjs till samma nivå som garantipensionen under ett års tid. Dessutom ökar antalet fria månader för gäldenären. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon fredag.

Ministerarbetsgrupp diskuterade ett fördjupat samarbete för att förebygga ungdomsvåld

30.11.2022 17.52
IM JM
Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet har diskuterat åtgärder som ministerierna kan vidta för att ingripa i ungdomsvåldet. Bakgrunden till diskussionen utgörs av en lägesbild ministrarna fått av de ungas brottslighet och gängbildning och av brottsförebyggandet. Justitieminister Anna-Maja Henriksson är ordförande för ministerarbetsgruppen.

Alla har rätt till information – Demokratipriset går till främjare av jämlikt deltagande

29.11.2022 15.00
JM
Selkokeskus har belönats med justitieministeriets Demokratipris. Hedersomnämnanden delades ut för främjande av likabehandling inom konst och idrott. Temat för Demokratipriset var främjande av demokratins kristålighet. Justitieminister Anna-Maja Henriksson överräckte priserna vid seminariet Demokratins tillstånd och framtid i Helsingfors.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen