Hoppa till innehåll
Media

Justitieministermöte fokuserade på Internationella brottmålsdomstolens arbete i Ukraina

20.3.2023 19.58
JM
Vid justitieministermötet i London i dag diskuterades praktiska metoder för att stödja Internationella brottmålsdomstolens (ICC) arbete i Ukraina. Från Finland deltog en tjänstemannadelegation.

Rainer Hiltunen blir jämställdhetsombudsman

16.3.2023 13.25
JM
Statsrådet har i dag utnämnt juris kandidat Rainer Hiltunen till ny jämställdhetsombudsman för en femårsperiod som börjar den 17 april 2023.

Riksdagsvalet söndagen den 2 april 2023

16.3.2023 9.30
JM
Riksdagsvalet förrättas den 2 april 2023. I valet väljer röstberättigade finska medborgare 200 riksdagsledamöter för en fyra år lång valperiod.

Ändringar föreslås i utredningen av vem som är den mor som har fött ett barn

15.3.2023 11.16
JM
En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet föreslår ändringar i föräldraskapslagstiftningen. Arbetsgruppens betänkande är nu på remiss.

Ny bedömning krävs i fråga om straffbestämmelserna om vapenbrott

14.3.2023 9.58
JM
Justitieministeriet har utarbetat en promemoria som utvärderar det nuvarande läget i fråga om straffbestämmelserna om vapenbrott. I synnerhet frågor som gäller straffbarheten för innehav av skjutvapen i anslutning till organiserade kriminella gruppers verksamhet har granskats.

Ministeriet för rättsstat och demokrati

Ny sexualbrottslag träder i kraft 1.1.2023

Finansieringsprogram och statsunderstöd -banner

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen