Hoppa till innehåll
Media

De fastställda resultaten i EU-valet i Finland finns nu på webben

12.6.2024 19.36
JM
Kontrollräkningen av rösterna i Europaparlamentsvalet (EU-valet) 2024 i Finland är klar. Resultatet av kontrollräkningen finns nu i justitieministeriets resultattjänst.

Direktivet om bekämpning av korruption behandlas vid EU:s justitieministermöte

13.6.2024 11.52
JM
EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 13–14 juni. Finland företräds av den ständiga representanten, ambassadören Markku Keinänen. Från justitieministeriet deltar kanslichef Pekka Timonen.

Ändringarna i strafflagen förtydligar bland annat straffbarheten för kvinnlig könsstympning

13.6.2024 11.14
JM
Regeringen föreslår ändringar i strafflagen och de lagar som har samband med den. Ändringarna gäller att göra könsstympning av kvinnor och flickor och förberedelse till kvinnlig könsstympning straffbara, att revidera bestämmelserna om preskription av åtalsrätten för uppsåtligt brott mot liv samt att upphäva lagens bestämmelse om barnadråp.

På remiss: Ändringar i strafflagen för att effektivisera iakttagandet av sanktioner

12.6.2024 15.18
JM
Europeiska unionen antog i våras nya bestämmelser som definierar överträdelser av EU:s sanktioner och de straff som föreskrivs om dem. Betänkandet av den arbetsgrupp som berett det nationella genomförandet av det så kallade sanktionsstraffdirektivet är nu på remiss.

Dataskyddsförordningen har etablerat beaktandet av skyddet för personuppgifter som en del av organisationernas verksamhet

7.6.2024 10.00
JM
Justitieministeriet har ordnat en remissbehandling för att utreda erfarenheterna av tillämpningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och hur den fungerar i Finland. Utlåtanden lämnades av sammanlagt 66 organisationer som representerade både den offentliga och den privata sektorn.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen