Hoppa till innehåll
Media
Justitieministeriet har fått uppgifter om bluffmeddelanden som har skickats i Suomi.fi-tjänstens namn. Som avsändare av bluffmeddelandena syns "Oikeusministeriö, Pelastusviraston asiakirjat". Klicka inte på länken i meddelandet och radera meddelandet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har informerat om bluffmeddelanden.   

Insyn i intresserepresentation för tredjeländers räkning i EU

15.2.2024 13.35
JM
Europeiska kommissionen föreslår ny lagstiftning som syftar till att öka insynen i fråga om intresserepresentation för tredjeländers räkning i EU. Statsrådet sände i dag direktivförslaget till riksdagen för kännedom och stöder förslagets mål.

Utredning om hur fallen av våld mot kvinnor framskrider i straffprocessen

15.2.2024 10.27
JM
Statistikcentralen utredde på beställning av justitieministeriet hur fallen av våld mot kvinnor framskridit från polisen till domstolen under åren 2009–2022. Någon motsvarande omfattande statistisk utredning har inte gjorts tidigare i Finland.

Det fastställda resultatet av presidentvalet finns nu på webben

14.2.2024 19.39
JM
Justitieministeriets vallogotyp.
Kontrollräkningen av rösterna i valet av republikens president 2024 är klar. Alexander Stubb har valts till republikens 13:e president.

Finland undertecknade Ljubljana–Haagkonventionen

14.2.2024 18.59
JM
Ljubljana–Haagkonventionen om samarbete vid utredning och lagföring av internationella brott undertecknades i Haag i dag den 14 februari 2024. För Finlands del undertecknades avtalet av justitieministerns statssekreterare Teija Makkonen.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen