Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska utveckla ungdomsstraffet

8.7.2024 15.17
JM
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att revidera lagstiftningen om ungdomsstraff. Målet är att öka användningen av ungdomsstraff och att framhäva gärningens allvar bättre än för närvarande. Element från samhällstjänsten kunde till exempel inkluderas i ungdomsstraffet. 

Utredningsgrupp ska utreda dataintrånget vid Helsingfors stad

4.7.2024 13.25
JM
Statsrådet har beslutat att inleda en utredning av den exceptionella händelsen som gäller dataintrånget mot Helsingfors stad. En utredningsgrupp har tillsatts för utredningen. Syftet med utredningen är att producera information som har betydelse för tryggandet av säkerheten i samhället.

Remissbehandling pågår om skyldigheten att främja likabehandling inom småbarnspedagogiken

4.7.2024 11.12
JM
Vid justitieministeriet har det beretts en regeringsproposition där det föreslås ändringar i diskrimineringslagen i fråga om främjandet av likabehandling inom småbarnspedagogiken. I och med den föreslagna ändringen överförs skyldigheten att främja likabehandling från verksamhetsställena till en högre nivå. Propositionen är nu på remiss.

Det blir lättare att lämna delgivningar av besittningstagande av aktielägenheter

27.6.2024 13.40
JM
Ändringar i lagen om bostadsaktiebolag gör det möjligt att verkställa delgivningar av besittningstagande av aktielägenheter också när delgivning av handlingar till utlandet inte är möjlig. Avsikten är att republikens president ska stadfästa ändringarna i lagen om bostadsaktiebolag fredagen den 28 juni 2024.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen