Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Möjlighet att rösta i garnisonerna föreslås

21.10.2021 13.35
JM
Kuva: Tiina Takala / Puolustusministeriö
Regeringen föreslår en lagändring som ska göra det möjligt att förrätta anstaltsröstning i garnisoner vid val. Vid kommunalvalet 2021 ordnades anstaltsröstning i garnisonerna med stöd av en temporär lagändring.

Ändringar föreslås i fördelningen av uppgifter mellan de högsta laglighetsövervakarna

21.10.2021 13.35
JM
Det föreslås ändringar i uppgiftsfördelningen mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman.

Det nya ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden effektiviserar verksamheten

21.10.2021 13.31
JM
Ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden moderniseras. Målet är att minska det administrativa arbetet och därigenom minska kostnaderna i samband med förfaranden för konkurs- och företagssanering. En regeringsproposition om en ändring av lagen om ärendehanteringssystemet överlämnades i dag till riksdagen.

Konsumentskyddslagen revideras

21.10.2021 13.30
JM
Regeringen föreslår ändringar i konsumentskyddslagen för att genomföra EU:s direktiv om försäljning av varor och om digitalt innehåll och digitala tjänster. Avsikten är att det ska bli lättare att köpa och sälja varor samt digitala innehåll och tjänster inom EU.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen