Hoppa till innehåll
Media
Delta i och påverka utvecklandet av justitieministeriet.fi genom att svara på en kort användarenkät.

Minister Henriksson deltar i EU:s justitieministermöte i Luxemburg

9.6.2023 8.17
JM
Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar i dag den 9 juni i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg. Teman vid justitieministermötet är bland annat kriminalisering av brott som hänför sig till brott mot Europeiska unionens sanktioner samt bekämpning av våld mot kvinnor.

Statsrådet understöder EU:s mål att främja reparation av varor

8.6.2023 13.29
JM
Statsrådet lämnade i dag en skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens direktivförslag som syftar till att främja reparation av varor. Statsrådet anser att förslagets mål att främja hållbar konsumtion är viktigt.

Andelen med svenska som modersmål i statsförvaltningen är liten

5.6.2023 13.09
JM
Av de statsanställda har nästan 95% procent finska som modersmål och ungefär 3,7 procent svenska som modersmål. Av hela befolkningen är emellertid i genomsnitt 86,5 procent finskspråkiga och 5,2 procent svenskspråkiga. Detta framgår av utredningen om språkkunskaper vid statliga myndigheter som justitieministeriet sammanställt.

Ändringar i jordabalken ska underlätta elektronisk fastighetshandel

5.6.2023 10.10
JM
Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår ändringar i jordabalken där det föreskrivs om bland annat fastighetsköp och pantsättning av fastighet som säkerhet för skuld. Arbetsgruppens betänkande är nu på remiss.

En anvisning om fastställande av underhållsbidrag vid växelvist boende har publicerats

2.6.2023 10.53
JM SHM
Justitieministeriet har publicerat en anvisning om fastställande av underhållsbidrag för barn som bor växelvis hos båda föräldrarna. Anvisningen av rekommenderande karaktär kompletterar den tidigare anvisningen om underhållsbidrag.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Justitieminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen