Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistusta valmisteleva hanke

OM014:00/2016 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM014:00/2016

Asianumerot OM 1/66/2016, VN/1078/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2016 – 31.12.2017

Asettamispäivä 1.6.2016

Lainvalmistelu

HE laiksi Syyttäjälaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 1.2.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 10/2018
  Arvioitu uusi esittelyviikko 11/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  15.3.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 134/2018

Esityksessä ehdotetaan, että syyttäjälaitoksesta muodostettaisiin yksi virasto. Valtakunnansyyttäjän toimisto toimisi viraston keskusyksikkönä hoitaen pääasiassa keskushallinnon tehtäviä ja erikseen määrättyjä syyttäjäntehtäviä. Maa olisi jaettu viiteen viraston osastoina toimivaan syyttäjäalueeseen. Ahvenanmaan maakunnasta muodostettaisiin oma syyttäjäalue. Syyttäjäalueet huolehtisivat syyttäjäntehtävistä omalla toimialueellaan.

VastuuministeriOikeusministeri Häkkänen

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Organisaatiouudistuksen tavoitteena on kehittää syyttäjälaitoksen toimintaa ja lisätä sen tuottavuutta. Uudistuksella edistetään hallitusohjelmaan tehtyjä kirjauksia keskushallinnon uudistamisesta ja julkisten palvelujen digitalisoinnista. Organisaatiota uudistamalla ja ottamalla käyttöön valtakunnalliset toiminnot yksinkertaisissa rikosasiois-sa sekä syyttäjälaitoksen tukitoiminnoissa luodaan edellytykset hyödyntää täysimääräisesti meneillään olevien digitalisoimiseen tähtäävien asianhallintajärjestelmien käyttöä. Uudistuksella pyritään helpottamaan syyttäjätoiminnan ohjausta ja parantamaan valtionhallinnon tulosohjauksen vaikuttavuutta. Toimintoja keskittämällä syyttäjien työtä pyritään tehostamaan ja työprosesseja yhtenäistämään valtakunnallisesti, millä on oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta edistävä vaikutus.

Lähtökohdat

Valtakunnansyyttäjä asetti 29.5.2015 selvityshenkilöt selvittämään syyttäjälaitoksen uudelleenorganisointia joko neljän viraston tai yhden viraston rakennemallin mukaisesti. Selvityksessä pyrittiin tarkastelemaan syyttäjälaitoksen uudistamista erityisesti toiminnallisista lähtökohdista. Selvitystyön tuloksena selvityshenkilöt päätyivät esittämään uudeksi organisaatiomalliksi yhden viraston mallia. Selvitystyö on ollut laajalla lausuntokierroksella. Selvitystyö luovutettiin oikeusministerilIe 7.4.2016.