Ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta (oikeusministeriön hallinnonalalla)

OM027:00/2021 Kehittäminen

Ministeriön yksi tehtävä on rikollisuuden ja siitä aiheutuvien haittojen ehkäisy. Järjestäytyneen rikollisuuden ennaltaehkäisy vaatii koordinoituja toimia ministeriössä ja sen hallinnonalalla.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM027:00/2021

Asianumerot VN/32/2021

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.2.2021 – 31.5.2023

Asettamispäivä 16.2.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tavoitteena on koota tilannekuva ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tilasta, mahdollisuuksista ja kehittämiskohteista ministeriössä ja sen hallinnoalalla sekä tehdä ehdotus ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi ja haittojen vähentämiseksi oikeusministeriön hallinnonalan toimin.

Työryhmän kokouksissa esitettyjen alakohtaisten tilannekuvien perusteella laadittiin hallitusohjelmakortit ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden strategian päivittämisestä sekä viranomaisten oma-aloitteisen tietojenvaihdon parantamisesta.

Tiivistelmä

Ministeriön yksi tehtävä on rikollisuuden ja siitä aiheutuvien haittojen ehkäisy. Järjestäytyneen rikollisuuden ennaltaehkäisy vaatii koordinoituja toimia ministeriössä ja sen hallinnonalalla.

Lähtökohdat

Työryhmän tehtävänä on;
1. Kerätä tietoa ministeriön ja sen hallinnonan viranomaisten tämän hetkisestä ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta työstä.
2. Selvittää nykyisen lainsäädännön ja viranomaisten toiminnan sekä yhteistyön toimivuutta ministeriössä ja hallinnonalalla
3. Selvittää ja kerätä hyviä kansainvälisiä käytäntöjä, menetelmiä ja taustatietoa vaikuttavaksi todetuista keinoista ammatti- ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi ja haittojen vähentämiseksi oikeusministeriön hallinnonalalla.
4. Kartoittaa ajankohtaisia EU:n toimenpiteitä ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa toiminnassa oikeusministeriön hallinnonalalla.
5. Muodostaa tilannekuva oikeusministeriön hallinnonalan ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntavastuista ja kehittämiskohteista tulevaisuudessa.
6. Valmistella aiheesta ehdotus jatkotoimiksi ja laatia suunnitelma toimenpiteiden jalkauttamisesta ja kouluttamisesta hallinnonalalle.
7. Valmistella toimenpiteiden toteuttamisessa ja kohdentamisessa tarvittavan tutkimustiedon käyttöä.
8. Kartoittaa hallinnonalan viranomaisten suojaustarve ja koulutustarve viranomaisuhkatilanteissa
9. Huolehtia työryhmän työn tulosten viestinnästä.

Lisää aiheesta