Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain uudistaminen

OM100:00/2023 Säädösvalmistelu

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki (481/1995) on ollut voimassa yli 25 vuotta ja siihen on tehty lähinnä vain vähäisempiä teknisluonteisia muutoksia. Asuinhuoneistojen vuokraamisessa toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut merkittävästi sitten lain säätämisen, minkä vuoksi on tarpeen arvioida lain toimivuutta ja muutostarpeita.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM100:00/2023

Asianumerot VN/24391/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 21.8.2023 – 30.6.2025

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.5 Toimivat asuntomarkkinat ja sujuva liikenne

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Kalle Mäenpää, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 063
[email protected]

Yhteyshenkilö
Jussi Päivärinne, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 122
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tavoitteena on päivittää huoneenvuokralaki vastaamaan nykypäivän tarpeita ja käytäntöjä. Lisäksi tavoitteena on arvioida, onko liikehuoneiston vuokrauksesta annettuun lakiin (482/1995) tarpeen tehdä muun muassa digitalisaatiosta johtuvia muutoksia.

Tiivistelmä

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki (481/1995) on ollut voimassa yli 25 vuotta ja siihen on tehty lähinnä vain vähäisempiä teknisluonteisia muutoksia. Asuinhuoneistojen vuokraamisessa toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut merkittävästi sitten lain säätämisen, minkä vuoksi on tarpeen arvioida lain toimivuutta ja muutostarpeita.

Lisää aiheesta