Tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistus

OM126:00/2023 Kehittäminen

Hankkeessa toteutetaan kansallisen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistus. Koordinaatioryhmän tehtävänä on ohjata ja koordinoida ministeriöiden tekemää lainsäädännön selvitystyötä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM126:00/2023

Asianumerot VN/26111/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 5.12.2023 –

Asettamispäivä 5.12.2023

Yhteyshenkilö
Virpi Koivu, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 071
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on parantaa julkisten palveluiden järjestämistä. Ensivaiheessa hankkeessa tunnistetaan eri ministeriöiden hallinnonalan lainsäädännöstä sellaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset, jotka vaikuttavat viranomaisten tiedon liikkuvuuteen ja julkisten palveluiden järjestämiseen. Koordinaatioryhmä laatii esiselvitystyönä väliraportin. Väliraportin perusteella arvioidaan ja toteutetaan mahdolliset lainmuutostarpeet. Kukin ministeriö toteuttaa oman hallinnonalansa osalta tarvittavat lainmuutokset. Muutosten toteutuksessa otetaan huomioon perustuslaista johtuvat vaatimukset ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sallima liikkumavara. Koordinaatioryhmä laatii työn päätteeksi loppuraportin, joka sisältää selvityksen siitä, mitä lainmuutosesityksiä on valmisteltu ja annettu eduskunnalle tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistuksen toteuttamiseksi.

Tiivistelmä

Hankkeessa toteutetaan kansallisen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistus. Koordinaatioryhmän tehtävänä on ohjata ja koordinoida ministeriöiden tekemää lainsäädännön selvitystyötä.

Lähtökohdat

Pääministeri Orpon hallitusohjelmaan sisältyy useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on tukea digitalisaation hyödyntämistä. Osana näitä toimenpiteitä ”hallitus toteuttaa kansallisen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistuksen. Kokonaisuudistuksen yhteydessä kumotaan tiedon liikkuvuutta, pilvipalveluiden tarkoituksenmukaista käyttöä tai muuten julkisten palveluiden tarkoituksenmukaista järjestämistä haittaavat säädökset ja hyödynnetään tarvittaessa nykyistä laajemmin GDPR:n kansallista liikkumavaraa.”

Lisää aiheesta

Tietosuojalain kokonaisuudistus käynnistyy

OM Tiedote 5.12.2023 12.36