Justitieministeriets publikationer

De publikationer som justitieministeriet har gett ut sedan 2002 finns på statsrådets elektroniska arkiv Valto. Publikationerna är indelade i tre kategorier:

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden av arbetsgrupper, kommittéer och kommissioner tillsatta av justitieministeriet samt sammanfattningar av remissutlåtanden över dem.

Utredningar och anvisningar

Särtryck, anvisningar, undersökningar samt andra tryckta publikationer och diverse utredningar.

Verksamhet och förvaltning

I huvudsak utredningar beträffande verksamheten inom justitieministeriet och dess förvaltningsområde.

I alla våra finska publikationer ingår ett sammandrag på svenska.