Justitieministeriets publikationer

De publikationer som justitieministeriet har gett ut sedan 2002 finns på statsrådets elektroniska arkiv Valto. Publikationerna är indelade i tre kategorier:

  • Betänkanden och utlåtanden: betänkanden av arbetsgrupper, kommittéer och kommissioner tillsatta av justitieministeriet samt sammanfattningar av remissutlåtanden över dem.
  • Utredningar och anvisningar: särtryck, anvisningar, undersökningar samt andra tryckta publikationer och diverse utredningar.
  • Verksamhet och förvaltning: i huvudsak utredningar beträffande verksamheten inom justitieministeriet och dess förvaltningsområde.

I alla våra finska publikationer ingår ett sammandrag på svenska.