Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

Oikeusministeriön julkaisu 2007:2

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-466-423-3 (suomeksi)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-466-425-7 (på svenska)

Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi -julkaisu on opas lapsen elatusavun suuruuden laskemiseksi.

Lapsen elatusavun laskuohjeen lisäksi oppaassa ovat ohjeen perustelut. Yleisperusteluissa selostetaan ohjeen tausta, tavoitteet ja pääkohdat sekä esitetään keskeiset perustelut niille valinnoille, joita ohjetta laadittaessa on tehty. Yksityiskohtaisissa perusteluissa selostetaan, miten ohjeen yksittäisiä kohtia on tarkoitettu tulkittaviksi, ja esitetään esimerkkejä niiden soveltamisesta. Lisäksi oppaan lopussa on liitteenä lomakepohja, joka on tarkoitettu helpottamaan ohjeen mukaisen elatuslaskelman tekemistä.

Elatusapuohjeen rahamäärien indeksitarkistus 2023 alusta

Lapsen elatuksesta aiheutuneet kustannukset ovat muuttuneet vuonna 2007 julkistetun ohjeen jälkeen. Jotta ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi säilyttäisi ajanmukaisuutensa, elatusavun rahamääriin tehdään indeksitarkistus kalenterivuosittain.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti 22.12.2022 kuntatiedotteen elatusapuohjeen rahamäärien tarkistamisesta. Elatusavut ja elatustuet nousivat vuoden 2023 alusta 8,33 %.

Lue lisää elatusavun indeksimuutoksista STM:n kuntainfosta

Lisätietoja elatusapuasiassa saa oman hyvinvointialueen lastenvalvojalta.