Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

Julkaisu suomeksi: Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi, oikeusministeriön julkaisu 2007:2

Julkaisu ruotsiksi: Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn, justitieministeriets publikation 2007:3

Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi -julkaisu on opas lapsen elatusavun suuruuden laskemiseksi.

Lapsen elatusavun laskuohjeen lisäksi oppaassa ovat ohjeen perustelut. Yleisperusteluissa selostetaan ohjeen tausta, tavoitteet ja pääkohdat sekä esitetään keskeiset perustelut niille valinnoille, joita ohjetta laadittaessa on tehty. Yksityiskohtaisissa perusteluissa selostetaan, miten ohjeen yksittäisiä kohtia on tarkoitettu tulkittaviksi, ja esitetään esimerkkejä niiden soveltamisesta. Lisäksi oppaan lopussa on liitteenä lomakepohja, joka on tarkoitettu helpottamaan ohjeen mukaisen elatuslaskelman tekemistä.

Elatusapuohjeen rahamäärien indeksitarkistus 2023 alusta

Lapsen elatuksesta aiheutuneet kustannukset ovat muuttuneet vuonna 2007 julkistetun ohjeen jälkeen. Jotta ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi säilyttäisi ajanmukaisuutensa, elatusavun rahamääriin tehdään indeksitarkistus kalenterivuosittain.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti 22.12.2022 kuntatiedotteen elatusapuohjeen rahamäärien tarkistamisesta. Elatusavut ja elatustuet nousivat vuoden 2023 alusta 8,33 %.

Lue lisää elatusavun indeksimuutoksista STM:n kuntainfosta.

Elatusapu vuoroasumistilanteessa

Julkaisu suomeksi: Elatusapu vuoroasumistilanteessa, oikeusministeriön julkaisu, 2023:24

Julkaisu ruotsiksi: Underhållsbidrag vid växelvist boende, justitieministeriets publikation, 2023:25

Vuoden 2007 elatusapuohjeessa ei ole otettu huomioon vuoroasumista, joka on yksi mahdollinen lapsen asumisratkaisu. Vuoden 2023 julkaisussa on vuoden 2007 elatusapuohjetta täydentäviä näkökohtia vuoroasuvan lapsen elatusavun suuruuden määrittämiseen. 

Oikeusministeriön julkaisemat ohjeet ovat luonteeltaan suosituksia. Lisätietoja elatusapuasiassa saa oman hyvinvointialueen lastenvalvojalta.