Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

Oikeusministeriön julkaisu 2007:2

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-466-423-3 (suomeksi)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-466-425-7 (på svenska)

 

Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi -julkaisu on opas lapsen elatusavun suuruuden laskemiseksi. Oppaan laatiminen perustuu hallituksen sosiaalipoliittisen ministerityöryhmän 3.2.2005 tekemään päätökseen. Sen mukaan oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä tuli valmistella elatusapujen määräytymisperusteita koskeva suositus.

Lapsen elatusavun laskuohjeen lisäksi oppaassa ovat ohjeen perustelut. Yleisperusteluissa selostetaan ohjeen tausta, tavoitteet ja pääkohdat sekä esitetään keskeiset perustelut niille valinnoille, joita ohjetta laadittaessa on tehty. Yksityiskohtaisissa perusteluissa selostetaan, miten ohjeen yksittäisiä kohtia on tarkoitettu tulkittaviksi, ja esitetään esimerkkejä niiden soveltamisesta. Lisäksi oppaan lopussa on liitteenä lomakepohja, joka on tarkoitettu helpottamaan ohjeen mukaisen elatuslaskelman tekemistä.

Ohje, joka on luonteeltaan suositus, on laadittu silmällä pitäen tavanomaisia elatustilanteita. Siten se ei välttämättä anna vastausta mahdollisiin erikoistilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Vanhemmat saavat lisätietoja lapsen elatusavusta oman kotikuntansa lastenvalvojalta.

Elatusapuohjeen rahamäärien indeksitarkistus 2022 alusta

Lapsen elatuksesta aiheutuneet kustannukset ovat muuttuneet vuonna 2007 julkistetun ohjeen jälkeen. Jotta ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi säilyttäisi ajanmukaisuutensa, elatusavun rahamääriin tehdään indeksitarkistus kalenterivuosittain.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti 18.12.2021 kuntatiedotteen elatusapuohjeen rahamäärien tarkistamisesta. Elatusavut ja elatustuet nousivat hieman vuoden 2022 alusta.

Lue lisää elatusavun indeksimuutoksista STM:n kuntainfosta

Lisätietoja elatusapuasiassa saa oman kunnan lastenvalvojalta.