Strategin för civilsamhällesorganisationer 

Vi bereder en strategi som luckrar upp överflödig reglering om organisations- och frivilligverksamhet, utreder möjligheterna att utveckla civilsamhällesorganisationernas egen medelanskaffning och förbättrar växelverkan mellan förvaltningen och civilsamhället.

Vi undersöker olika alternativ för att minska de konsekvenser som nedskärningarna i statsunderstödet har för organisationerna. Samtidigt undersöker vi våra möjligheter att hjälpa organisationerna att utveckla sin verksamhet, öka sitt samarbete och se över sina strukturer.  

Statsminister Petteri Orpos regering har dragit upp riktlinjer för strategin för civilsamhällesorganisationer i sitt regeringsprogram. Strategin avses bli godkänd som statsrådets principbeslut våren 2024. Vi genomför strategin till slutet av regeringsperioden, fram till 2027. Strategin bereds och genomförandet samordnas av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet. 

Ge respons och påverka

Vi har gått igenom tidigare utredningar och rekommendationer, hört organisationer och andra sakkunniga samt sammanställt en litteraturöversikt. Vi har också på webben diskuterat utvecklingen av organisationernas verksamhetsförutsättningar och presenterat strategiutkastet vid akademin för civilsamhällesorganisationer i mars 2024. Statsunderstödsverksamheten, medelsanskaffningen och frivilligverksamheten har väckt mest diskussion.  

Du kan fortfarande ge respons eller delta i diskussionen genom att lägga till hashtaggen #kansalaisjärjestöstrategia i inlägg på sociala medier. Vi informerar om kommande evenemang på vår projektsida. 

Ge respons via webblanketten 
Projektsida

Läs mer

Bekanta dig närmare med utvecklingen av statsunderstödsverksamheten och med statsunderstödstjänsterna.
Utbildning i medelsanskaffning ges vid olika läroanstalter, se till exempel Studieinfo.
Du hittar mer information om deltagande i frivilligverksamhet i Suomi.fi-tjänsten. 

Kontakt

Mikko Lehtonen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarsamhälle  Telefon:0295150173   E-postadress: [email protected]


Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Esikunta KANE  medborgarinflytande  medborgarsamhälle  hållbar utveckling  demokratipolitik  Telefon:0295150416   E-postadress: