Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt  

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt svarar för planeringen och utvecklandet av kriminalpolitiken, brottspåföljdssystemet och brottsbekämpningen. Till avdelningen hör lagberedning inom straffrätt och straffprocessrätt. På avdelningen ankommer ärenden som gäller offrets ställning och åtgärder mot korruption.

Till avdelningen hör resultatstyrningsuppgifter som gäller Brottspåföljdsmyndigheten, åklagarväsendet samt Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna. Också anhållanden som gäller benådningar ankommer på avdelningen.

De tre enheterna vid avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt är: enheten för brottsbekämpning och påföljder, enheten för straffrätt samt enheten för straffprocess.

Avdelningschef Ari-Pekka Koivisto

Brottsförebyggande och påföljder

Enhetschef Lauri Rautio (tjänsteförrättande)

Straffrätt

Enhetschef Jussi Matikkala (tjänsteförrättande)

Straffprocess

Enhetschef Katariina Jahkola

Kontaktinformation

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

Ari-Pekka Koivisto, osastopäällikkö, ylijohta

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150016
E-post

Kristina Mattila, administrativ medarbetare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150384
E-post

Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

brottsofferbrottsbekämpning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150418
E-post

Sanna Vanhalakka, administrativ medarbetare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150221
E-post

Brottsförebyggande och påföljder

Markus Alanko, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150400
E-post

Anne Hartoneva, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150344
E-post

Mika Junninen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150406
E-post

Aarne Kinnunen, kehittämisneuvos

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpningförlikning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150580
E-post

Anne Kohvakka, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150183
E-post

Heidi Lind, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150057
E-post

Juho Martikainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150520
E-post

Marianne Mäki, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150285
E-post

Johanna Nyberg, regeringssekreterare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

benådning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150068
E-post

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150223
E-post

Lauri Rautio, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)förundersökningrättegångsförfarande, lagstiftningtvångsmedelstraffprocessåtalades rättighetergränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150380
E-post

Mirja Salonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150072
E-post

Saija Sambou, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150352
E-post

Anna-Liisa Sandvik, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
E-post

Paulina Tallroth, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottspåföljdssystem

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150146
E-post

Straffprocess

Sampo Brander, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150349
E-post

Sofia Ilveskoski, korkeakouluharjoittelija

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150219
E-post

Tanja Innanen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottömsesidigt erkännande av domar i brottmålöverförande av dömda

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150338
E-post

Katariina Jahkola, enhetschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150246
E-post

Maiju Kolehmainen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150099
E-post

Joni Korpinen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150012
E-post

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150112
E-post

Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

straffprocessåtalades rättigheter

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150438
E-post

Maija Päivinen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150063
E-post

Katja Repo, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150085
E-post

Venla Roth, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

adressEteläesplandi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150011
E-post

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

brottsofferstatsbidrag

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150570
E-post

Straffrätt

Erik Inberg, korkeakouluharjoittelija

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150253
E-post

Janne Kanerva, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

förundersökningmänniskohandelstrafflagenit-brottterroristbrott

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150176
E-post

Juha Keränen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150142
E-post

Sami Kiriakos, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

penningtvättsexualbrott

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150054
E-post

Jussi Matikkala, enhetschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150486
E-post

Leena Mäkipää, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150082
E-post

Venla Mäntysalo, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150198
E-post

Juuso Oilinki, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

korruption

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150323
E-post

Katariina Paakkanen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150101
E-post