Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt  

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt svarar för planeringen och utvecklandet av kriminalpolitiken, brottspåföljdssystemet och brottsbekämpningen. Till avdelningen hör lagberedning inom straffrätt och straffprocessrätt. På avdelningen ankommer ärenden som gäller offrets ställning och åtgärder mot korruption.

Till avdelningen hör resultatstyrningsuppgifter som gäller Brottspåföljdsmyndigheten, åklagarväsendet samt Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna. Också anhållanden som gäller benådningar ankommer på avdelningen.

De tre enheterna vid avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt är: enheten för brottsbekämpning och påföljder, enheten för straffrätt samt enheten för straffprocess.

Avdelningschef Ville Hinkkanen.

Brottsförebyggande och påföljder

Enhetschef Lauri Rautio 

Straffrätt

Enhetschef Jussi Matikkala (tjänsteförrättande)

Straffprocess

Enhetschef Katariina Jahkola

Kontaktinformation

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt