Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt  

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt svarar för planeringen och utvecklandet av kriminalpolitiken, brottspåföljdssystemet och brottsbekämpningen. Till avdelningen hör lagberedning inom straffrätt och straffprocessrätt. På avdelningen ankommer ärenden som gäller offrets ställning och åtgärder mot korruption.

Till avdelningen hör resultatstyrningsuppgifter som gäller Brottspåföljdsmyndigheten, åklagarväsendet samt Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna. Också anhållanden som gäller benådningar ankommer på avdelningen.

De tre enheterna vid avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt är: enheten för brottsbekämpning och påföljder, enheten för straffrätt samt enheten för straffprocess.

Avdelningschef Ville HInkkanen (tjänsteförrättande)

Brottsförebyggande och påföljder

Enhetschef Marianne Mäki

Straffrätt

Enhetschef Jussi Matikkala (tjänsteförrättande)

Straffprocess

Enhetschef Katariina Jahkola

Kontaktinformation

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

Ville Hinkkanen, avdelningschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

innehavaransvarmänniskohandelsexuellt utnyttjande av barnstraffstrafflagenbötesförfarandemiljöbrotttvångsmedel

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150165 

Kristina Mattila, administrativ medarbetare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150384 

Sanna Vanhalakka, administrativ medarbetare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150221 

Brottsförebyggande och påföljder

Markus Alanko, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150400 

Anne Hartoneva, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemsamhällspåföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150344 

Tuuli Herlin, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottspåföljdssystem

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150602 

Mika Junninen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150406 

Laura Karjalehto, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150399 

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

korruptionkriminalpolitikbrottsbekämpning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150580 

Anne Kohvakka, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150183 

Juho Martikainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

verkställande av straffbrottspåföljdssystemförvandlingsstraff för böterhäktningfängelser och byråer för samhällspåföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150520 

Marianne Mäki, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150034 

Johanna Nyberg, regeringssekreterare

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

benådning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150068 

Minna Piispa, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150223 

Mirja Salonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

påföljdssystem

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150019 

Saija Sambou, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottsbekämpning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150352 

Paulina Tallroth, hallitusneuvos / regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Brottsförebyggande och påföljder

brottspåföljdssystem

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150146 

Straffprocess

Tanja Innanen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottömsesidigt erkännande av domar i brottmålöverförande av dömda

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150338 

Katariina Jahkola, regeringsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)kriminalpolitikbrottspåföljdssystemåklagare

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150246 

Joni Korpinen, Specialist, EU ärenden

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295160560 

Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)åklagare

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150112 

Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

straffprocessåtalades rättigheter

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150438 

Elina Ruuskanen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

brottsofferstatsbidrag

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150418 

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess

brottsofferstatsbidrag

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150570 

Straffrätt

Lena Andersson, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

djurskyddsbrottmiljöbrottnarkotikabrotthatbrott

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150244 

Janne Kanerva, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

förundersökningmänniskohandelstrafflagenit-brottterroristbrott

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150176 

Juha Keränen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150210 

Sami Kiriakos, lagstiftningsråd

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

penningtvättsexualbrott

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150054 

Jussi Matikkala, yksikön päällikkö

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

narkotikabrottkorruptionmutningstrafflagen

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150486 

Venla Mäntysalo, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

korruption

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150033 

Juuso Oilinki, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

korruption

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150323 

Katariina Paakkanen, specialsakkunnig

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150101 

Esko Yli-Hemminki, tutkimusavustaja

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsnki
+358295150109