Justitieministeriet som arbetsgivare

Justitieministeriet arbetar för ett öppnare, aktivare och tryggare samhälle. Vid justitieministeriet arbetar närmare 240 sakkunniga tjänstemän i olika uppgifter.

Vi svarar för en god beredning av samhällets grundläggande lagstiftning, såsom lagarna om människors grundläggande fri- och rättigheter och rättssäkerhet. Dessutom utvecklar vi lagberedningen i hela statsrådet. Vi ser också till att domstolarna, åklagarna, rättsbiträdena, utsökningsmyndigheterna, Brottspåföljdsmyndigheten och andra aktörer inom vårt förvaltningsområde har bästa möjliga förutsättningar att sköta sina uppgifter.

Många som arbetar vid justitieministeriet har en examen i juridik. Vi har också flera medarbetare i olika sakkunniguppgifter med en magisterexamen i förvaltningsvetenskap, filosofi, statsvetenskap, samhällsvetenskap eller ekonomi samt tradenomer som arbetar med administrativa och biträdande uppgifter.