Justitieministeriet som arbetsgivare

Justitieministeriet arbetar för ett öppnare, aktivare och tryggare samhälle. Vid justitieministeriet arbetar närmare 240 sakkunniga tjänstemän i olika uppgifter.

Vi svarar för en god beredning av samhällets grundläggande lagstiftning, såsom lagarna om människors grundläggande fri- och rättigheter och rättssäkerhet. Dessutom utvecklar vi lagberedningen i hela statsrådet. Vi ser också till att domstolarna, åklagarna, rättsbiträdena, utsökningsmyndigheterna, Brottspåföljdsmyndigheten och andra aktörer inom vårt förvaltningsområde har bästa möjliga förutsättningar att sköta sina uppgifter.

Den demokratiska rättsstaten och det nordiska välfärdssamhället utgör värdegrunden som justitieministeriets verksamhet bygger på. Värderingarna ska först och främst synas i dagliga beslut och handlingar. Var och en av ministeriets tjänstemän representerar justitieministeriet och samtidigt hela staten gentemot medborgarna.

Vi alla bär ansvaret för att upprätthålla ett bra arbetsklimat, positivt tänkande och en öppen diskussionskultur. Därför sätter vi högt värde på samarbetsvillighet, rättvishet, pålitlighet och öppenhet.

Många som arbetar vid justitieministeriet har en examen i juridik. Vi har också flera medarbetare i olika sakkunniguppgifter med en magisterexamen i förvaltningsvetenskap, filosofi, statsvetenskap, samhällsvetenskap eller ekonomi samt tradenomer som arbetar med administrativa och biträdande uppgifter.