Kompetensutveckling

Lagberedningen är en av statsrådets kärnuppgifter. För att utveckla lagberedningskompetensen har man skapat en studieväg för lagberedare, utarbetat ministeriernas gemensamma rekommendationer för introduktionen i lagberedning samt förnyat utbildningsutbudet i anslutning till lagberedning.

Utvecklingen av lagberedarens kompetens i statsrådet inleds med introduktion. Ministerierna ser till att varje ny lagberedare görs förtrogen med ministeriet, statsrådets verksamhet, arbetsuppgifter och arbetsgemenskapen. 

I statsrådets gemensamma utbildningsutbud ingår många olika slags kurser som stöder lagberedningen, allt från introduktionskurser till fördjupande temautbildningar. Dessutom erbjuds andra former av kompetensutveckling, såsom utbytesprogram. 

Ytterligare information: Eeva Attila, tfn. 0295 150 328, eeva.attila(at)gov.fi