Virkavapauden myöntäminen OM/2023/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.5.2023 13.00

Oikeusministeriö

Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Tiia Viitasalo, p. 029 5150088
Asia
Lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta ajalle 1.8.2023 - 31.7.2026 hoitaakseen erityisasiantuntijan määräaikaista virkasuhdetta Suomen pysyvässä edustustossa Brysselissä.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Laura Määttäselle palkatonta virkavapautta lainsäädäntöneuvoksen virasta ajalle 1.8.2023 - 31.7.2026
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen