Brott och straff

Justitieministeriet svarar för beredningen av strafflagen samt lagstiftningen som gäller verkställigheten av straff. Ministeriet styr verkställigheten av straff, ser till att åklagarväsendets verksamhetsförutsättningar tryggas och utvecklas samt svarar för brottsbekämpningsuppgifter.