Ny sexualbrottslag

 ​​​​​​​

En ny sexualbrottslagstiftning trädde i kraft 1.1.2023. Reformen stärker varje persons sexuella självbestämmanderätt och skyddet av den personliga integriteten.

Den viktigaste ändringen är att definitionen av våldtäkt nu bygger på samtycke. Våldtäkt är samlag med en person som inte deltar frivilligt i det. Avsaknaden av frivillighet är central även i övriga sexualbrott. I takt med reformen blir straffen för sexualbrott strängare.

Utöver våldtäkt ändrades även de flesta andra bestämmelserna om sexualbrott i kapitel 20 i strafflagen. En viktig ändring är till exempel att man kan bli skyldig till sexuellt antastande även på andra sätt än att beröra en annan person, när gärningen är tillräckligt allvarlig. Olovlig spridning av en sexuell bild är straffbart enligt den nya lagen. Den nya lagstiftningen ingriper på många sätt i sexuell kränkning på nätet.

Definitionen av sexualbrott mot barn betonar barnets integritet. Brott mot barn klassificeras strängare än tidigare. Även straffen för dem blir strängare. Utgångspunkten är att barn inte kan ge samtycke till en sexuell handling med en vuxen person.

Strafflag - kap. 20: Om sexualbrott, Finlex.fi

Lagstiftningen om sexualbrott förnyades – kampanj hänvisar till information på webben

Informationspaketet på webben har producerats också på finska, nordsamiskaengelska, ryska, estniskaarabiska, somaliska och persiska.

Våldtäkt

Offrets egen vilja är central i definitionen av våldtäkt.

Våldtäkt innebär samlag med en person som inte deltar frivilligt i det. Frivilligheten ska uttryckas verbalt, genom sitt beteende eller på något annat sätt. Frivillig är inte heller en person som tvingats till samlag genom våld eller hot, eller som inte har kunnat uttrycka sin vilja.

I många fall försvarar sig våldtäktsoffret inte aktivt i situationen. Offret kan också lamslås och passiveras. Därför kan våldtäkt också ske utan våld, hot eller något annat särskilt svaghetstillstånd hos offret, såsom offrets berusade eller medvetslösa tillstånd.

Den nya lagen sätter inte gränser för sexuellt umgänge mellan vuxna som inte kränker den andra personens sexuella självbestämmanderätt.

Nedan är praktiska frågor och svar på hur definitionen av våldtäkt ändras i takt med reformen.

Sexuellt övergrepp

Sexuella övergrepp är andra sexuella handlingar än samlag. Sexuella övergrepp är allvarligare sexuella handlingar än vid sexuellt antastande. Den nya bestämmelsen om sexuellt övergrepp innebär i sak att den gällande bestämmelsen om tvingande till sexuell handling ersätts med en samtyckesbaserad bestämmelse.

Sexuellt övergrepp är att genom beröring eller på något annat sätt utsätta en person som inte deltar i det frivilligt för en sexuell handling så att handlingen på ett väsentligt sätt kränker den andra personens sexuella självbestämmanderätt. Sådana handlingar är till exempel kraftig beröring av kroppsdelar som har sexuell betydelse, att få någon annan att se på när man själv har sex eller att få någon att företa en sexuell handling där man själv är föremålet för handlingen. Sexuellt övergrepp kan också vara att fotografera någon annans könsdelar eller samlag.

Sexuellt antastande

Sexuellt antastande genom beröring har även tidigare varit straffbart. I den nya lagen är antastande även sexuella handlingar av annat slag, om handlingens allvar kan jämställas med beröring. Sexuellt antastande kan vara till exempel verbalt, att skicka eller visa ett meddelande eller en bild, att ta en bild eller att blotta sig själv.

Olovlig spridning av sexuell bild

En bild och video eller bildupptagning får inte visas eller spridas, så att handlingen väsentligt kränker personens sexuella självbestämmanderätt.

Handlingen är ett brott oberoende om bilden är tagen med eller utan personens samtycke.

Om en sexuell bild tas utan personens tillstånd, kan handlingen vara straffbar till exempel som sexuellt övergrepp eller antastande.

Sexualbrott mot barn

Den nya lagen klassificerar i regel sexualbrott mot barn som allvarligare än tidigare. Samtidigt blir straffen strängare.

Utgångspunkten är att barn inte kan ge samtycke till en sexuell handling med en vuxen person. Samlag med ett barn under 16 år är enligt lagen i regel våldtäkt mot barn, när det tidigare utgjorde ett utnyttjandebrott.

Även barn som fyllt 16 men ännu inte 18 år skyddas bättre än tidigare.

Straffbart är fortfarande inte sådant umgänge mellan unga där den andras sexuella självbestämmanderätt inte kränks.