Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2021

OM037:00/2021 Kehittäminen

Valtioneuvosto antaa kielilain (423/2003) mukaan vaalikausittain eduskunnalle kertomuksen kielilainsäädännön soveltamisesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta sekä tarpeen mukaan muistakin kielioloista. Kertomuksessa käsitellään suomen ja ruotsin kielen lisäksi ainakin saamen kieltä, romanikieltä ja viittomakieltä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM037:00/2021

Asianumerot VN/6256/2019

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä

Tiivistelmä

Valtioneuvosto antaa kielilain (423/2003) mukaan vaalikausittain eduskunnalle kertomuksen kielilainsäädännön soveltamisesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta sekä tarpeen mukaan muistakin kielioloista. Kertomuksessa käsitellään suomen ja ruotsin kielen lisäksi ainakin saamen kieltä, romanikieltä ja viittomakieltä.