Tutkimuksia ja selvityksiä lainvalmistelusta

Vaikutusten arviointi ja muita perustietoja vuoden 2012 hallituksen esityksissä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 122/2013.

Vaikutusten arviointi vuoden 2009 hallituksen esityksissä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 104/2010.

Tilastoja ja selvityksiä lainvalmistelusta. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 29/2013.

Säädösten, suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnin kehittäminen - kokemuksia neljästä pilottihankkeesta. Ympäristöministeriön raportteja 14/2013.

Lainvalmistelun laatu halllituksen kärkihankkeissa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 255/2011.

Oikeustaloustieteellinen näkökulma kotimaiseen lainvalmisteluun. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 242/2009.

Säädöshankkeiden valtiontaloudellisten vaikutusten arviointi. Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 216/2011.

Kirjoituksia sääntelyn tarkkuudesta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 123/2014.

Better Regulation - A Critical Assessment. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 105/2010.

Lainvalmistelu ja sääntelyn vaihtoehdot. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 115/2012.

Mainonnan eettisyys itsesääntelyn kohteena. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 91/2009.

Lainsäädäntöä vai muuta oikeudellista ohjailua? Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 62/2005.

Selvitys lääkemarkkinoinnin itsesääntelyjärjestelmästä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 88/2008.

Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 100/2009.

Itsesääntely ja yhteiskuntavastuu. Työ- ja elinkeinoministeriön jukaisuja 45/2010.

Selvitys vaihtoehtojen hyödyntämisestä erityisesti yrityksiin vaikuttavan lainsäädännön valmistelussa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 82/2008

Muuta lainsäädäntötutkimusta ja selvityksiä

Kohti laadukasta lainsäädäntöstrategiaa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 228/2007.

Taloustiede kotimaisessa lainvalmistelussa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 84/2008.

Suomen vaikuttaminen Euroopan Unionin lainvalmisteluun ja direktiivien kansallinen täytäntöönpano. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 108/2011.

Lainvalmistelu vuorovaikutuksena. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 253/2011.

Eduskunnan valiokuntien näkemys lainvalmistelutyön laadusta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 111/2011.

Paremman sääntelyn kriittinen arviointi -tutkimushanke. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 21/2011.

Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma. Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomuksia 18/2012.

Laadukas lainsäädäntö osana valtiontaloudellista päätöksentekoa. Valtiontalouden tarkastusviraston selvityksiä 2011.

Lainvalmistelun laatu ja kehittämistarpeet. Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys 3/2013.