Tjänstemannaledningen

Kanslichef

Ministern bistås av kanslichefen vid ledningen och utvecklingen av ministeriets verksamhet, den strategiska planeringen och resultatstyrningen inom förvaltningsområdet samt den resultatorienterade ledningen inom ministeriet.

Justitieministeriets kanslichef är Pekka Timonen.

Kanslichef Pekka Timonen

Tfn 09 1606 7502
E-post: fö[email protected]

Kanslichefens sekreterare
Sanna Laine
Tfn 02951 50044
E-post: [email protected]

Telefax 09 1606 7525
E-post: fö[email protected]

 

Avdelningschefer

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Johanna Suurpää

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Antti T. Leinonen

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

Arto Kujala

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Tapio Laamanen

Ministeriets stab (fristående från avdelningarna)

Pekka Timonen