Tjänstemannaledningen

Kanslichef

Ministern bistås av kanslichefen vid ledningen och utvecklingen av ministeriets verksamhet, den strategiska planeringen och resultatstyrningen inom förvaltningsområdet samt den resultatorienterade ledningen inom ministeriet.

Justitieministeriets kanslichef är Pekka Timonen.

Kanslichef Pekka Timonen

Tfn 09 1606 7502
E-post: förnamn.v.efternamn@om.fi

Kanslichefens sekreterare
Sanna Laine
Tfn 02951 50044
E-post: förnamn.efternamn@om.fi

Telefax 09 1606 7525
E-post: förnamn.efternamn@om.fi

 

Avdelnings- och enhetsdirektörer

Lagberedningsavdelningen

överdirektör Antti T. Leinonen

Justitieförvaltningsavdelningen

överdirektör Kari Kiesiläinen

Kriminalpolitiska avdelningen

överdirektör Arto Kujala

Enheten för demokrati, språk ach grundläggande rättigheter

direktörJohanna Suurpää

Intern revision

revisionschef Kaisa Sistonen

Kommunikationsenheten

kommunikationsdirektör Kati Pärnänen

Förvaltningsenheten

förvaltningsdirektör Olli Muttilainen

Ekonomienheten

ekonomidirektör Tapio Laamanen

Dataadministration

dataadministrationsdirektör Tarmo Maunu