Aktuellt

Kontakt

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning hörande  bättre lagstiftning  utveckling av lagberedningen  0295150074  


Markus Tervonen, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och insolvens värdepapper  sakrätt  inteckningar  fastighetsköp  lagfart  jordabalken  bolagsrätt  0295150558