Kontakt

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning hörande  bättre lagstiftning  utveckling av lagberedningen  Telefon:0295150074   E-postadress:


Markus Tervonen, lagstiftningsråd 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och insolvens värdepapper  sakrätt  inteckningar  fastighetsköp  lagfart  jordabalken  bolagsrätt  Telefon:0295150558   E-postadress: