Kontaktinformation

 

Enheten för internationell rättsvård är centralmyndighet enligt tiotals EU-rättsakter och internationella överenskommelser som gäller civil- eller straffrättslig rättshjälp.

Centralmyndighetens viktigaste uppgifter är bl.a. att

  • sända och ta emot framställningar från domstolar och andra rättsliga myndigheter
  • i vissa gränsöverskridande familjeärenden företräda sökanden och inleda förfaranden
  • vid behov samordna de finländska myndigheternas arbete
  • ge råd, handledning och utbildning i fråga om tillämpningen av överenskommelserna
  • delta aktivt i möten för uppföljning av de internationella överenskommelserna
  • hålla kontakt med utländska centralmyndigheter och nätverken inom området

Justitieministeriet, justitieförvaltningsavdelningen,
enheten för internationell rättsvård

PB 25, 00023 STATSRÅDET

tfn +358 9 1606 7628
Fax + 358 9 1606 7524
central.authority(at)om.fi

Internationell rättshjälp

Regeringsrådet Merja Norros, enhetschef
tfn + 358 2951 50590
- internationellt rätttshjälp mellan Finland och Ryssland
- internationella rättsliga nätverk och arbetsgrupper inom området för straffrätt (EJN, KARI)

Regeringsrådet Juhani Korhonen
tfn + 358 2951 50208
- internationell rättshjälp i brottmål
- utlämning för brott
- överföring av dömda personer

Regeringssekreterare Maija Leppä
tfn 02951 50301
- internationell rättshjälp i familjeärenden (bortföranden av barn, vårdnad om barn och umgängesrätt, barnskyddsärenden)
- internationell rättshjälp i civilmål (delgivning och bevisning)
- europeiska rättsliga nätverket inom området för privaträtt (ejn)

Regeringssekreterare Taina Neira
tfn 02951 50070
- internationell rättshjälp i brottmål
- utlämning för brott
- överföring av dömda personen
- internationella rättsliga nätverk och arbetsgrupper inom området för straffrätt (EJN, KARI)
- civil krishantering

Regeringssekreterare Hanna Rantala
tfn + 358 2951 50386
- internationell rättshjälp i familjeärenden (bortföranden av barn, vårdnad om barn och umgängesrätt, barnskyddsärenden)
- rättshjälp i ärenden som behandlas utomlands

Sekreterare för internationella ärenden Anna-Lena Halttunen
tfn +358 2951 50364
- internationell rättshjälp i familjeärenden (underhållsbidrag)
- uppdatering av webbplatser (uppgifterna på webbplatsen för det europeiska rättsliga närverket inom området för strafrätt (ejn) och den europeiska e-juridikportalen)

Överinspektör Tanja Niemi
tfn +358 2951 50464
- internationell rättshjälp i familjeärenden (underhållsbidrag)
- europeiska rättsliga nätverket inom området för privaträtt (ejn)

Avdelningssekreterare Mimmu Rättilä
tfn +358 2951 50161
förfrågningar och rådgivning i ärenden som gäller internationella delgivningar