Kontaktinformation

Enheten för internationell rättshjälp är centralmyndighet enligt tiotals EU-rättsakter och internationella överenskommelser som gäller civil- eller straffrättslig rättshjälp.

Centralmyndighetens viktigaste uppgifter är bl.a. att

  • sända och ta emot framställningar från domstolar och andra rättsliga myndigheter
  • i vissa gränsöverskridande familjeärenden företräda sökanden och inleda förfaranden
  • vid behov samordna de finländska myndigheternas arbete
  • ge råd, handledning och utbildning i fråga om tillämpningen av överenskommelserna
  • delta aktivt i möten för uppföljning av de internationella överenskommelserna
  • hålla kontakt med utländska centralmyndigheter och nätverken inom området

Justitieministeriet, avdelningen för privaträtt och rättsvård, internationell rättshjälp 

Postadress:
PB 25, 00023 STATSRÅDET

tfn +358 2951 6001 
Fax + 358 9 1606 7524

Enhets officiella e-postadress: [email protected]
Ärenden som gäller indrivning av internationellt underhållsbidrag: [email protected]

Kontaktinformation

Tillbaka till sök