KANEn kokoonpano 2017–2021

Valtioneuvosto on asettanut kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) toimikaudeksi 9.2.2017–8.2.2021.

Puheenjohtaja:

valtuuston puheenjohtaja Kristiina Kumpula, Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry

Varapuheenjohtaja:

pääsihteeri Teemu Japisson, Suomen Olympiakomitea ry

Jäsenet (varajäsenet suluissa):

yksikön päällikkö Jyrki Nissilä, kansalaisjärjestöyksikkö, ulkoasiainministeriö

(apulaisosastopäällikkö Keijo Norvanto, viestintäosasto, ulkoasiainministeriö)

johtaja Johanna Suurpää, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, oikeusministeriö

(lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, lainvalmisteluosasto, oikeusministeriö)

opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, opetus- ja kulttuuriministeriö

(ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, opetus- ja kulttuuriministeriö)

kehittämisjohtaja Harri Martikainen, hallinto- ja kehittämisosasto, sisäasiainministeriö

(ylitarkastaja Kia Vertio, hallinto- ja kehittämisosasto, sisäasiainministeriö)

neuvotteleva virkamies Markus Seppelin, hallinto- ja suunnitteluosasto, sosiaali- ja terveysministeriö

(johtaja Kari Ilmonen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, sosiaali- ja terveysministeriö)

työmarkkinaneuvos Päivi Järviniemi, konserniohjausyksikkö, työ- ja elinkeinoministeriö

(strategiajohtaja Antti Joensuu, konserniohjausyksikkö, työ- ja elinkeinoministeriö)

neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, kunta- ja aluehallinto-osasto, valtiovarainministeriö

(neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, henkilöstö- ja hallintopolitiikan osasto, valtiovarainministeriö)

lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, kansliapäällikön esikunta, ympäristöministeriö

(neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti, luontoympäristöosasto, ympäristöministeriö)

erityisasiantuntija Arto Koski, kuntakehitys, demokratia- ja johtaminen, Suomen Kuntaliitto ry

(erityisasiantuntija Päivi Kurikka, kuntakehitys, demokratia- ja johtaminen, Suomen Kuntaliitto ry)

professori Tapio Litmanen, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

(dosentti Arttu Saarinen, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto)

järjestöpäällikkö Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät ry

(kansallinen puheenjohtaja Jenni Rajahalme, Suomen Nuorkauppakamarit ry)

yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Nelli Kuokka, Suomen Olympiakomitea ry

(puheenjohtaja Anna Munsterhjelm, Suomen Partiolaiset ry)

pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

(viestintäjohtaja Liisa Partio, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry)

toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, Suomen Mielenterveysseura ry

(professori, asiantuntija Vappu Taipale, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry)

toiminnanjohtaja Mari Pennanen, Svenska Studieförbundet r.f.

(toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, Suomen Kotiseutuliitto ry)

toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, Marttaliitto ry

(Varsinais-Suomen kyläasiamies, hallituksen asiantuntijajäsen Tauno Linkoranta, Suomen Kylätoiminta ry)

pääsihteeri Taru Anttonen, Naisasialiitto Unioni ry

(varapuheenjohtaja Jyrki Lohi, Miesjärjestöjen keskusliitto ry)

toiminnanjohtaja Riitta Salin, Monikulttuurisuusjärjestöjen yhteistyöjärjestö Moniheli ry

(kehittämis- ja tiedotuspäällikkö Anne Näkkäläjärvi, SámiSoster ry)

toiminnanjohtaja Anitta Raitanen, Kansalaisareena ry

(hallituksen puheenjohtaja Sakari Möttönen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry)