Delegationens sammansättning 2017-2021

Statsrådet har tillsatt en delegation för medborgarsamhällspolitik för mandatperioden 9.2.2017-8.2.2021.

Ordförande:

Kristiina Kumpula, ordförande, SOSTE Finlands social och hälsa rf

Vice ordförande:

Mikko Salonen, verkställande direktör, Finlands Olympiska Kommitté rf

Medlemmar (personliga ersättare inom parentes)

Jyrki Nissilä, chef för enheten för frivilligorganisationer, utrikesministeriet

(Johanna Kotkajärvi, biträdande avdelningschef, kommunikationsavdelningen, utrikesministeriet)

Johanna Suurpää, direktör för enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter, justitieministeriet

(Markus Tervonen, lagstiftningsråd, lagberedningsavdelningen, justitieministeriet)

Paavo-Petri Ahonen, undervisningsråd, högskole- och forskningspolitiska avdelningen, undervisnings- och kulturministeriet

(Marja N. Pulkkinen, överinspektör, n ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen, undervisnings- och kulturministeriet)

Harri Martikainen, utvecklingsdirektör, förvaltnings- och utvecklingsavdelningen, inrikesministeriet

(Leena Seitovirta, överinspektör, förvaltnings- och utvecklingsavdelningen, inrikesministeriet)

Markus Seppelin, konsultativ tjänsteman, förvaltnings- och planeringsavdelningen, social- och hälsovårdsministeriet

(Kari Ilmonen, direktör, avdelningen för främjande av välfärd och hälsa, social- och hälsovårdsministeriet)

Päivi Järviniemi, arbetsmarknadsråd, koncernstyrningsenheten, arbets- och näringsministeriet

(Antti Joensuu, strategidirektör, koncernstyrningsenheten, arbets- och näringsministeriet)

Suvi Savolainen, överinspektör, kommun- och regionförvaltningsavdelningen, finansministeriet

(Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, personal- och förvaltningspolitiska avdelningen, finansministeriet)

Riitta Rönn, lagstiftningsdirektör, kanslichefens stab, miljöministeriet

(Pekka Harju-Autti, konsultativ tjänsteman, naturmiljöavdelningen, miljöministeriet)

Arto Koski, specialsakkunnig, kommunutveckling, demokrati och ledarskap, Finlands Kommunförbund rf

(Päivi Kurikka, specialsakkunnig, kommunutveckling, demokrati och ledarskap, Finlands Kommunförbund rf)

Tapio Litmanen, professor, Humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteten, Jyväskylä universitet

(Arttu Saarinen, docent, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Åbo universitet)

Joonas Mikkilä, organisationschef, Företagarna i Finland rf

(Jenni Rajahalme, nationell ordförande, Finlands Juniorhandelskamrar rf)

Nelli Kuokka, direktör för samhällsrelationer, Finlands Olympiska Kommitté rf

(Kaisa Leikola, verksamhetsledare, Finlands Scouter rf)

Anna Munsterhjelm, generalsekreterare, Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf

(Liisa Partio, kommunikationsdirektör, Mannerheims Barnskyddsförbund rf)

Sari Aalto-Matturi, verksamhetsledare, Föreningen för Mental Hälsa i Finland rf

(Vappu Taipale, professor, sakkunnig, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry)

Mari Pennanen, verksamhetsledare, Svenska Studieförbundet r.f.

(Riitta Vanhatalo, verksamhetsledare, Finlands Hembygdsförbund rf)

Marianne Heikkilä, verksamhetsledare, Marttaliitto ry

(Tauno Linkoranta, Egentliga Finlands byaombud, styrelsens sakkunnigledamot, Byaverksamhet i Finland rf)

Milla Pyykkönen, generalsekreterare, Kvinnosaksförbundet Unionen rf

(Jyrki Lohi, vice ordförande, Centralförbundet för mansorganisationer rf)

Riitta Salin, verksamhetsledare, Moniheli ry, samarbetsnätverket för multikulturorganisationer

(Pekka Aikio, vice ordförande, SámiSoster ry)

Leo Stranius, verksamhetsledare, Medborgararenan rf

(Sakari Möttönen, styrelseordförande, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry)