Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Kansainvälinen selvitys velkakonversion ulottuvuuksista yritysjärjestelyiden ja maksukyvyttömyystilanteiden näkökulmasta

oikeusministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 30.1.2018 9.13
Tiedote 39/2018

Yritysrahoituksen kehityksen huomioon ottaminen lainsäädännössä on tarpeen Suomen kilpailukyvyn kannalta. Selvityksen tuloksia käytetään yhtiö- ja maksukyvyttömyyslainsäädännön muutostarpeen arvioinnissa.

Rahoitusala on voimakkaassa murroksessa, johon liittyvät kansainvälistyminen ja pääoma- ja joukkolainamarkkinoiden sääntelyn uudistaminen ja yritysten rahoitusehtojen kiristyminen finanssikriisin seurauksena. Pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoite työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämisestä edellyttää, että Suomen lainsäädäntö tarjoaa yrityksille ja sijoittajille tasapainoisen sekä joustavan yhtiö- ja maksukyvyttömyysoikeudellisen kehyksen.

Selvitys on tarkoitettu kansallisen yrityssaneerausta ja yritysjärjestelyjä koskevan lainsäädännön kehittämistarpeiden ja mahdollisuuksien arviointia varten. Lainsäädäntötarpeiden ja -keinojen arviointia varten laaditussa raportissa on kattava kansainvälinen selvitys Suomen kannalta merkityksellisten verrokkivaltioiden yhtiö-, maksukyvyttömyys- ja yritysjärjestelylainsäädännöstä.

Selvityksen sisältö

Selvityksen keskeiset tutkimuskysymykset sijoittuvat suomalaisessa oikeudenalajaottelussa yhtiö- ja maksukyvyttömyysoikeuden aloille. Vertailuvaltiot ovat Ruotsi, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta, Amerikan Yhdysvallat, Alankomaat, Saksa, Ranska ja Sveitsi. Kansainvälisen vertailun lisäksi selvitys sisältää Suomen oikeustilan kuvauksen ja yhteenvedon, jossa on ajatuksia myös siitä, millaisia seikkoja sääntelyssä tulisi huomioida, mikäli velkakonversiosta säädettäisiin Suomen maksukyvyttömyys- ja yhtiölainsäädännössä.

Mikä on velkakonversio?

Kansainvälisesti velkakonversio on määritelty pääomarakenteen uudelleenjärjestelyksi, jossa velkojat vaihtavat tai muuntavat osan yhtiön velkamäärästä velallisyhtiön osakkeiksi tai osakepääomaksi. Konversion toteutustavat vaihtelevat valtioittain, mutta lopputuloksena on aina velallisyhtiön konvertoitavan velan lakkaaminen tai väheneminen konversion seurauksena. Velkakonversion käsitettä ei ole Suomen lainsäädännössä.  

Selvitys on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Raportin ovat laatineet Jyrki Tähtinen, Robert Peldán ja Joonas Dammert Borenius Asianajotoimisto Oy:stä.

Kansainvälinen selvitys velkakonversion ulottuvuuksista yritysjärjestelyiden ja maksukyvyttömyystilanteiden näkökulmasta -selvitys

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: 

Borenius Asianajotoimisto Oy

asianajaja Jyrki Tähtinen, puh.  0400 406 509, sähköposti: jyrki.tahtinen(at)borenius.com

asianajaja Robert Peldán, puh. 050 341 54 81, sähköposti: robert.peldan(at)borenius.com

Oikeusministeriö

lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö, puh 02951 50074, jyrki.jauhiainen(at)om.fi / erityisasiantuntija Markus Tervonen, oikeusministeriö, puh 02951 50220,  [email protected]

Sivun alkuun