Hyppää sisältöön
Media

Digitaalisen osallisuuden rajat ylittävälle edistämiselle annettiin lähtölaukaus

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 26.11.2021 16.54
Tiedote

Digitalisaatiosta vastaavat Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministerit antoivat 26. marraskuuta järjestetyssä kokouksessa yhteisen julkilausuman, jolla luodaan suuntaa digitaalisen osallisuuden kehittämiselle.

Julkilausumassa korostetaan sitä, että digitaalinen osallisuus on menestyksekkään digitaalisen muutoksen ja alueemme kilpailukyvyn edellytys.

”Hyvin toteutettu digitalisaatio vahvistaa parhaimmillaan osallisuutta yhteiskunnassa. Pohjoismaiden ja Baltian alueen yhteiskuntamme rakentuvat demokratialle, tasa-arvolle, inhimilliselle pääomalle ja sosiaaliselle vastuulle. Meidän on varmistettava, että myös alueemme digitaalinen muutos noudattaa näitä periaatteita nyt ja tulevaisuudessa. Olemme käynnistäneet yhteistyön Pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken digitaalisen osallisuuden edistämiseksi”, kuntaministeri Sirpa Paatero toteaa. 

Ensimmäisenä toimena digitalisaatioasioiden ministerineuvosto on käynnistänyt selvityksen digitaalisesta osallisuudesta. Selvitys valmistuu vuoden 2022 helmikuussa.

”Selvityksen tulokset muodostavat perustan yhteisille toimenpiteille ja pohjoismaisten ja Baltian maiden digitaalisen osallisuuden mittareiden kehittämiselle”, Paatero kertoo. 

Tavoitteena on Pohjoismaiden ja Baltian poliittisten päättäjien yhtenäinen näkemys yhteiskuntien digitaalisen osallisuuden tilasta. Tämä tukee tehokkaiden poliittisten toimenpiteiden kehittämistä digitaalisen kuilun poistamiseksi.

Digitaalinen henkilöllisyys on tulevaisuuden palveluiden tärkeä mahdollistaja

Miten Pohjoismaat ja Baltian maat voivat varmistaa, että eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehittämisessä otetaan riittävästi huomioon pohjoismaiset arvot ja riittävän korkea turvallisuuden taso.  Myös tästä keskusteltiin ministerineuvoston kokouksessa laajasti. 

Komission aloitetta esitteli Euroopan komission digiasioista vastaava johtaja Roberto Viola. Puheenvuorossaan Viola painotti yhteistyön merkitystä yhteisten ratkaisujen kehittämisessä. 

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Katja Väänänen, p. 0295 530 245, katja.vaananen(at)vm.fi

Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöfoorumi. Digitalisaatioasioiden ministerineuvosto käsittää Pohjoismaiden lisäksi myös kolme Baltian maata: mukana ovat myös Viro, Latvia ja Liettua. Suomi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja vuonna 2021. 

Sivun alkuun