Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa toimenpiteitä, joilla julkisia hankintoja koskevia oikeudenkäyntiprosesseja voisi tehostaa

oikeusministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2022 8.17
Tiedote

Valtiovarainministeriön, oikeusministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä arvioi selvityshenkilö professori emerita Leena Halilan vuonna 2021 laatimaa selvitystä. Selvitys koski julkisia hankintoja koskevien valitusten pitkiä käsittelyaikoja ja niiden tehostamista. Työryhmä arvioi jokaisen ehdotuksen osalta, tulisiko sen toteuttamiseksi ryhtyä jatkotoimiin.

Lisäksi työryhmä arvioi, mikä olisi toimista vastaava taho ja millä aikataululla toimiin ryhdyttäisiin.

Hankintalain muutoksilla pystyttäisiin tehostamaan oikeudenkäyntejä

Työryhmä pitää mahdollisena sitä, että hankintalaissa voitaisiin säätää yksityiskohtaisemmin tietyistä valitusten käsittelyyn liittyvistä seikoista. Lisäksi työryhmä esittää oikeudenkäynteihin liittyviä asioita, joiden osalta hankintalainsäädännön muutosten tarpeellisuutta tulisi selvittää tarkemmin.

Mikäli hankintalakiin tulee tulevaisuudessa muutoksia, pitää työryhmä tärkeänä, että laki ei muutu entistä monimutkaisemmaksi.

Oikeusministeriö selvittää oikeudenkäyntimaksujen muutosten vaikutuksia

Oikeusministeriö on käynnistämässä vuoden 2022 aikana tutkimushanketta, jossa selvitetään laajemmin ja yleisemmin tuomioistuinmaksulain muuttamisen vaikutuksia. Selvityksen yhteydessä tutkitaan maksujen korotuksen vaikutuksia myös julkisten hankintojen osalta.

Työryhmä toteaa, että lisäresurssoinnilla voidaan vaikuttaa myös käsittelyaikoihin. Tuomioistuinvirasto tekee vuoden 2022 aikana selvityksen markkinaoikeuden riittävistä resursseista.

Hankintaoikaisut aktiivisemmin käyttöön

Hankintaoikaisulla mahdollistetaan hankintamenettelyssä tapahtuneen virheen korjaaminen mahdollisimman nopeasti ilman markkinaoikeuskäsittelyä. Hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväksi joko omasta aloitteesta tai asianosaisen vaatimuksesta. Kyseistä keinoa tulisi käyttää aktiivisemmin ja tätä kautta suodattaa hankintapäätösten selvimmät virheet. Tämä tehostaa osaltaan valitusprosessia tuomioistuimissa.      

Hankintaoikaisun tunnettuutta ja hyödyntämistä tulisi työryhmän mukaan lisätä. Tätä voitaisiin edistää Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa sekä julkisten hankintojen neuvontayksikön toimesta.

Lakimuutokset tai selvitykset toteutetaan omina projekteinaan

Työryhmän arvion pohjalta tarpeelliseksi todetut mahdolliset lakimuutokset tai selvitykset tehtäisiin omissa projekteissaan. Työryhmän tehtävän ei ollut arvioida vielä esimerkiksi vaihtoehtoisia toteutustapoja ja niiden vaikutuksia.

Työryhmän ja selvityshenkilön työt ovat toteutettu osana kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa ja Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa. Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. 

Lisätietoja:
finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi
johtava asiantuntija Riikka Hietanen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 0295 047 078, riikka.hietanen(at)gov.fi
erityisasiantuntija Piritta Koivukoski-Kouhia, oikeusministeriö, puh. 0295 150 026, piritta.koivukoski-kouhia(at)gov.fi

Sivun alkuun