Hyppää sisältöön
Media

Ilmastonmuutos haastaa työmarkkinoita – ratkaisun avaimet löytyvät jatkuvasta oppimisesta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2021 16.27
Uutinen

Miten ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä vaikuttavat työelämään ja työmarkkinoihin? Mitä taitoja työntekijöiltä tulevaisuudessa tarvitaan? Suomi on nostanut Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana keskusteluun työn tulevaisuuden. Helsingissä 30.11.2021 järjestetyssä konferenssissa aihetta tarkasteltiin ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Tilaisuuteen osallistui tutkijoita, virkamiehiä sekä työmarkkinajärjestöjen ja elinkeinoelämän edustajia. Puhujina olivat muun muassa työministeri Tuula Haatainen, tutkimusprofessori Tuomo Alasoini Työterveyslaitokselta, yksikönpäällikkö John Hurley Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofoundista ja asiantuntija Olga Strietska-Ilina ILOsta.

Työministeri Haatainen: Vihreä siirtymä edellyttää taitojen päivittämistä, koulutusta ja ohjausta

Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Hiilineutraaliutta tavoiteltaessa taloutta vauhditetaan muun muassa kehittämällä vihreää teknologiaa, kiertotaloutta ja kestävää teollisuutta. Tavoitteena on tehdä siirtymästä oikeudenmukainen siten, että ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen tarjoaisivat uudenlaista työtä ja mahdollisuuksia rakentaa kestävämpää liiketoimintaa.

Uudet innovaatiot ja työtehtävät edellyttävät uudenlaista osaamista. Työministeri Haatainen korosti puheenvuorossaan jatkuvan oppimisen merkitystä. Työnantajilla, työntekijöillä ja yhteiskunnalla on yhdessä vastuu osaamisen päivittämisestä tarpeisiin, joita vihreä siirtymä luo työmarkkinoilla.

”Kaikilla kansalaisillamme tulee olla taitoja ja kykyjä, jotka auttavat heitä pärjäämään ja menestymään vihreässä siirtymässä. Jatkuva, elinikäinen oppiminen on paitsi oikeus, myös välttämättömyys”, ministeri Haatainen muistutti.

Ministeri Haatainen kertoi esimerkkinä Suomesta jatkuvan oppimisen uudistuksen, joka sisältyy hallitusohjelmaan. Sitä on valmisteltu eduskuntapuolueiden ja sidosryhmien yhteistyöllä.

Toimia reilun ja oikeudenmukaisen siirtymän varmistamiseksi

Tilaisuuden paneelikeskustelussa kuultiin käytännön esimerkkejä, miten ilmastonmuutos on jo muokannut työtä. Puheenvuoroissa korostettiin muun muassa jatkuvan oppimisen ja osallisuuden merkitystä. Suurin osa koulutukseen käytettävästä rahoituksesta suunnataan nuoriin, mutta on tärkeää pitää myös jo työelämässä olevat mukana muutoksessa.

Lisäksi konferenssissa esiteltiin kahta ajankohtaista projektia. Pohjoismaiden ja Saksan ammattiyhdistysten projektilla pyritään turvaamaan oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Pohjoismaiden ministerineuvoston projektissa puolestaan keskitytään vihreän siirtymän vaikutuksiin erityisesti haavoittuvien ryhmien näkökulmasta.

Tilaisuuden lopuksi kuultiin Euroopan komission tuoreista suunnitelmista reilun siirtymän turvaamiseksi. Komissio on julkaisemassa joulukuussa suosituksen ilmastonmuutoksen sosiaalisiin ja työelämää koskeviin näkökohtiin vastaamiseksi. EU:n tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Piritta Jokelainen, p. 0295 047 353
neuvotteleva virkamies Pauliina Porkka, TEM, p. 0295 048 278

Sivun alkuun