Hyppää sisältöön
Media

Ahvenanmaa-työryhmän mietintö lausunnolla

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2024 12.43
Tiedote

Oikeusministeriö asettaman Ahvenanmaa-työryhmän tehtävänä on ollut muun muassa laatia ehdotus Ahvenanmaan itsehallintolain kiireelliseksi muuttamiseksi. Työryhmän mietintö on nyt lausunnolla.

Ahvenanmaan itsehallintolakia on ollut tarve muuttaa valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan aiemmista hallintouudistuksista johtuen ja viime vuoden hyvinvointialueuudistuksen takia perustuslakivaliokunta pitää itsehallintolain muutostarvetta nyt kiireellisenä. Sääntelyn on oltava kattavaa niin, että viranomaisten toimivaltuudet ovat selkeät eikä sääntelyssä synny aukkoja.

Ahvenanmaa-työryhmä ehdottaa itsehallintolakiin muutoksia perustuslakivaliokunnan lausuntojen pohjalta:

  • Ihmisten ja kotieläinten tarttuvien tautien sekä myrkkyjen torjuntaa koskevaa hallintovaltaa ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan Ahvenanmaan maakunnan ja valtakunnan asianomaisten viranomaisten välistä tehtävänjakoa. Lisäksi huolehdittaisiin Ahvenanmaan terveydenhuollon riittävistä toimivaltuuksista, kun se hoitaa muita valtakunnan lainsäädännön mukaisia tehtäviä. Tarkempi tehtäväjako maakunnan ja valtakunnassa toimivien viranomaisten välillä konkretisoituisi Ahvenanmaan osalta sopimusasetuksilla
  • Terveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon liittyvä lainsäädäntövalta, joka koskee hallinnollista puuttumista henkilökohtaiseen vapauteen, ehdotetaan siirrettäväksi valtakunnalta maakunnalle
  • Nykyistä säännöstä maakunnan kuulemisesta kehitettäisiin niiden lakiehdotusten yhteydessä, jotka ovat maakunnalle erityisen tärkeitä.

Työryhmän mietinnöstä voi jättää lausunnon Lausuntopalvelussa 11.3.2024 asti.

Työryhmä ei tässä vaiheessa päässyt yksimielisyyteen itsehallintolain muuttamista koskevan hallituksen esityksen taloudellisista vaikutuksista. Työryhmän työ jatkuu.

Lisätiedot:
yksikönpäällikkö Corinna Tammenmaa, p. 0295 150 181, [email protected]
lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. 0295 150 334, [email protected]

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio
Sivun alkuun