Hoppa till innehåll
Media

Ålandsarbetsgruppens betänkande på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2024 12.43
Pressmeddelande

Ålandsarbetsgruppen vid justitieministeriet har bland annat haft till uppgift att utarbeta ett förslag till brådskande ändring av självstyrelselagen för Åland. Arbetsgruppens betänkande är nu på remiss.

Det har funnits behov av att ändra självstyrelselagen för Åland på grund av tidigare förvaltningsreformer i riket och landskapet Åland. Med anledning av fjolårets välfärdsområdesreform anser grundlagsutskottet att behovet av att ändra självstyrelselagen nu är brådskande. Lagstiftningen ska vara heltäckande, så att myndigheternas befogenheter är tydliga och det inte uppstår luckor i lagstiftningen.

Ålandsarbetsgruppen föreslår ändringar i självstyrelselagen utifrån grundlagsutskottets utlåtanden:

  • Det föreslås att förvaltningsbehörigheten i fråga om bekämpning av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur samt giftbekämpning ändras så att den motsvarar uppgiftsfördelningen mellan de behöriga myndigheterna i landskapet Åland och riket. Dessutom ska man se till att hälso- och sjukvården på Åland har tillräckliga befogenheter när den sköter andra uppgifter enligt rikslagstiftningen. En närmare uppgiftsfördelning mellan landskapet och myndigheterna i riket konkretiseras för Ålands del genom överenskommelseförordningar
  • Det föreslås att den lagstiftningsbehörighet som gäller hälso- och sjukvård och socialvård och som gäller administrativa ingrepp i den personliga friheten överförs från riket till landskapet
  • Den nuvarande bestämmelsen om hörande av landskapet ska utvecklas i samband med de lagförslag som är särskilt viktiga för landskapet.

Utlåtanden om arbetsgruppens betänkande kan lämnas i Utlåtandetjänsten fram till den 11 mars 2024.

Arbetsgruppen nådde i detta skede inte enighet om de ekonomiska konsekvenserna av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen. Arbetsgruppens arbete fortsätter.

Ytterligare information: 
Corinna Tammenmaa, enhetschef, tfn 0295 150 181 [email protected] 
Janina Groop-Bondestam, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 334, [email protected]

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen